Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


పి అండ్ జి విక్స్ వాపోరబ్ - సూపర్ సేవర్ ప్యాక్, 50 మి.లీ బాటిల్

Relieves 6 Cold Symptoms with Menthol, Camphor & Eucalyptus oil. It is Decongestant Vaporizing Ointment

₹116.07
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
16 other products in the same category:

Brand: Zydus Wellness

Zydus Sugar free Natura Low Calorie Sweetener, 100 g Jar

There are not enough products in stock

Sugarfree Natura made using Sucralose which is a derivative of Sugar. Sucralose tastes like Sugar, but doesn't contain the same amount of calories. Thus, it allows you to enjoy the sweet flavour of sugar without having to worry about gaining excess calories.Ideal for cooking and baking: Sucralose is highly heated stable, which means you can cook and bake...

Price ₹129.46
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB Moov Fast Pain Relief Cream – 50g

There are not enough products in stock

Moov aims to provide relief from pain through a safe topical solution. Moov was launched in 1986 in contemporary packaging of tube in a carton. Moov today is available in two formats – ointment and spray.In today’s day, both men and women suffer from innumerable pains on various body parts. Pain can occur while doing everyday tasks, lifting heavy objects,...

Price ₹138.92 Regular price ₹143.22
Item is in Stock. You may order.

Brand: DANONE

DANONE Protinex Nutritional Supplement - Vanilla Flavour

There are not enough products in stock

Protinex powder is fortified with the right amount of Carbohydrates, Minerals, Vitamins and Zero Trans Fats. Protinex is also easy to digest and is rapidly absorbed by the body. It has Vital Nutrients to support Immunity, Lean body Mass and Good Health. Facilitates easy digestion and improves absorption Reduces chances of diarrhea Maintains gut...

Price ₹296.61
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Pudin Hara - Active, 30 ml

There are not enough products in stock

Dabur Pudin Hara is an Ayurvedic Medicine for Indigestion, Gas and Acidity which contains Pudina Satva as the main ingredient and is known to give quick relief from stomach ailments like stomach ache, gas and indigestion as recommended by Indian Ayurveda. A trusted and fast-action remedy, Pudin Hara is 100% natural and safe.

Price ₹45.27 Regular price ₹46.67
Item is in Stock. You may order.

Brand: DANONE

Danone Protinex Tasty Chocolate - 750 g

There are not enough products in stock

Protinex is fortified with the right amount of Carbohydrates, Minerals, Vitamins and Zero Trans Fats. Protinex is also easy to digest and is rapidly absorbed by the body. It has Vital Nutrients to support Immunity, Lean body Mass & Good Health. Facilitates easy digestion and improves absorption Reduces chances of diarrhea Maintains gut integrity Aids...

Price ₹805.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: Zydus Wellness

Zydus Sugar free Gold Low Calorie Sweetener, 110 Pellets

There are not enough products in stock

Sugar Free Gold is your healthier alternative to sugar. It is made from Aspartame, a protein derivative. It is a nutritious, safe and an ideal low calorie sugar substitute, giving you the sweetness and taste of sugar but with negligible calories to worry about! Sugar Free Gold helps you to cut down on excess calories of sugar to keep you fit. While an...

Price ₹58.04
Item is in Stock. You may order.

Brand: GM Products

GM Ragimalt Drink Mix - Hot or Cold (Ragi Jaava) - 200gm

There are not enough products in stock

GM Ragi Malt is the normally favored instant heath drink due to its wonderful taste and nourishing nature. It has malted Ragi, in which, the natural process of germination gives ragi improved digestibility and nutritional qualities. It is a tasty, tasty and rejuvenating energy drink for all age groups. It is used to prepare digestible energetic drink.

Price ₹84.53 Regular price ₹88.98
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami Zandu Balm Ultra Power

There are not enough products in stock

Zandu Balm Ultra Power is a safe & effective remedy for severe pain and aches. It provides fast and long lasting relief from:- • Strong Headache   • Strong Backache  • Strong Knee Pain  • Strong Joint Pain  • Strong Neck & Shoulder Pain  • Sprain • Muscle Pain  • Inflammation • Cold

Price ₹34.53 Regular price ₹35.59
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook