Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹20.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹28.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -3%

ఈమామి హి బాడీ పెర్ఫ్యూమ్-పవర్

Volume
₹186.44
₹180.85 Save 3%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like
16 other products in the same category:

Brand: P&G

P&G Old Spice Deodorant Body Spray - Musk, 150 ml

There are not enough products in stock

Old Spice brings you a broad line of fragrance products for men who live a dynamic and unconventional life. Distinctively masculine scents that invigorate and refresh. Old Spice Deodorant Spray envelops you in a clean, manly scent that has served mankind for decades, turning your armpit house into an armpit home

Price ₹160.21 Regular price ₹168.64
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: ITC

ITC Engage M2 Perfume Spray 120ml

There are not enough products in stock

Engage is one of the top two deodorant brands in India. Engage offers a portfolio of deodorants, perfume sprays, Eau De Parfum and a range of innovative firsts of Pocket Perfumes. ... Made and designed in France, the range of fine fragrances offer an exclusive mix for Men and Women in Inizio, Mikkel and Ignite.

Price ₹164.41 Regular price ₹169.49
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rexona Men Power Fresh Underarm Protection Deodorant, 150 ml

There are not enough products in stock

Rexona Men Power Fresh Anti-Perspirant Deodorant is an ideal solution for the busy man in the hot outdoors! Rexona's 10x Odour protection keeps you smelling fresh and clean, giving you the confidence to do more. This masculine fragrance will keep you smelling great and feeling fresh all day long! Rexona is the World’s No. 1 Deodorant Brand. It is backed...

Price ₹156.99 Regular price ₹165.25
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rexona Underarm Odour Protection Roll On - Shower Fresh

There are not enough products in stock

Rexona Underarm Roll On. Shower Fresh Underarm Odour Protection Roll On is a modern clean floral fragrance, with a fresh combination of fruity, woody, musky notes that leave you fresh and dry all day long. Its fresh scent keeps you smelling clean and feeling confident all day long. Whether youre scaling a mountain, running for the bus or train, presenting...

Price ₹53.94 Regular price ₹56.78
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rexona Men Power Fresh Underarm Protection Roll On, 50 ml

There are not enough products in stock

Rexona Men Power Fresh Roll On is an ideal solution for the busy man in the hot outdoors! Rexona's 10x Odour protection keeps you smelling fresh and clean, giving you the confidence to do more. This masculine fragrance will keep you smelling great and feeling fresh all day long! Rexona is the World’s No. 1 Deodorant Brand. It is backed by decades of...

Price ₹80.51 Regular price ₹84.75
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Jy Fa Men - Cool Wave Deodorant, 150 ml

There are not enough products in stock

Experience the long-lasting feeling of freshness of Fa Men Xtreme Deospray for men. Its masculine vitalizing-fresh fragrance offers an inspiring experience for a powerful start into the day. The new X-protect formula of Fa Deosprays provides men with extra freshness - now even longer. Efficient protection against body odour and Reliable long-lasting...

Price ₹98.64 Regular price ₹101.69
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami He Magic Duo Angel & Demon -100ml

There are not enough products in stock

HE Magic Duo Angel & Demon - Choice is freedom. Set yourself free with HE Magic Duo. Two unique fragrances bottled in one. Experience the dual fragrances in one bottle feature with HE Magic Duo Angel N Demon range for the first time ever in India. Shake it. Spray it. Nail it.

Price ₹205.51 Regular price ₹211.86
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Signature Intense Ticket Perfume- 17 ml

There are not enough products in stock

Making an impression is easier with the Axe Signature range. The key is to know how to wear it.To amplify the effect of Axe Signature, apply it on your pulse points. The heat generated by your pulse intensifies the fragrance and assures your impression won’t fade away.

Price ₹47.50 Regular price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami He Body Spray- Ruler-150ml

There are not enough products in stock

HE 'Ruler' Men's Deodorant is an exciting fragrance for the young Monarch, who lives life King-size. This long-lasting fragrance is an interesting fusion of fougere, fresh, citrus and woody family.

Price ₹156.19 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Signature Denim Cologne Talc -100 g

There are not enough products in stock

Axe Signature Denim Cologne Talc is for the man who doesn’t have to try too hard. The one who is effortlessly cool and charming. Axe Signature Denim Cologne Talc is a pure, musky indulgence made just for you. Now leave behind a trail of freshness and vibrant energy that no one can resist.  The fragrance of this talc is a mix of fruity and musky...

Price ₹56.36 Regular price ₹59.32
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami He Body Spray-Respect-Achiever-150ml

There are not enough products in stock

HE 'Achiever' Men's Deodorant is an exciting fragrance for the young high flier, who with his go-getter attitude accomplishes every goal. This long lasting fragrance is an interesting fusion of Citrus, Amber and Woody fragrance notes.

Price ₹156.19 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Old Spice After Party Deodorant Body Spray, 150 ml

There are not enough products in stock

Old Spice brings you a broad line of fragrance products for men who live a dynamic and unconventional life. Distinctively masculine scents that invigorate and refresh. Old Spice Deodorant Spray envelops you in a clean, manly scent that has served mankind for decades, turning your armpit house into an armpit home.

Price ₹160.21 Regular price ₹168.64
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Provoke Long Lasting Deodorant Bodyspray For Men Bottle -150 ml Bottle

There are not enough products in stock

Be the man no woman can resist. A man whose fragrance is laced with an air of sophistication and sensual masculinity. A man whose very aura sparks an irresistible desire, on those around him. The man who is forever wrapped in the scintillating fragrance of coconut, hazelnut and caramel. To say the least, Axe Provoke is the perfect way to catch her eye. It...

Price ₹161.02 Regular price ₹169.49
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook