Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -3%

ప్రిల్ డిష్వాష్ బార్

₹15.25
₹14.80 Save 3%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Vim Dishwash Bar(విమ్ డిష్వాష్ బార్)

There are not enough products in stock

With the Power of 100 lemons, vim bar removes the toughest grease stains the fastest and gives you a pleasant cleaning experience with its refreshing lemon fragrance. • It has a unique patented plastic coating at the bottom of the bar which helps prevent it from sagging quickly making it last upto 2 days longer than ordinary bars.• Vim was the original...

Price ₹32.20 Regular price ₹33.90
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Reckitt Benckiser

RB Dettol Healthy Kitchen Dish and Slab Gel - Lime Splash-200ml

There are not enough products in stock

Dettol Healthy Kitchen Dish and Slab Gel's concentrated formula has been developed to effectively cut through tough grease, while still offering Dettol's trusted germ protection.Dettol Healthy Kitchen Dish & Slab Gel protects you and your family from 100 illness causing germs*, and leaves your utensils not just visibly clean but also hygienically...

Price ₹59.19 Regular price ₹61.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Jy Pril Liquid Dishwasher - Tamarind

There are not enough products in stock

Pril Tamarind is a Shine specialist. It provides an excellent shine on all kind of utensils like Stainless steel utensil, Crockery etc Pril Tamarind is a unique product in the Utensil cleaner liquid category that comes in Radiant Gold colour and is 10X concentrated. It has visible Active Power Boosters that bursts while scrubbing, giving abrasion. This...

Price ₹40.28 Regular price ₹41.53
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Vim Dishwash Gel - Lemon

There are not enough products in stock

This monthly pack of Vim gel has the power of 100 lemons and 1 spoonful of this product is all you need to clean a sink full of dishes. Unlike bars, Vim Gel does not leave any residue on the dishes and gives you a pleasant cleaning experience with its refreshing lemon fragrance.• The special formulation ensures that the toughest of grease is removed with...

Price ₹36.23 Regular price ₹38.14
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Jy Pril Dishwash Liquid - Lime Green, 425 ml Bottle

There are not enough products in stock

Pril Lime Dishwash Liquid is one of their products to offer remarkable cleanliness to the vessels or utensils it is used. It has got the power to dissolve high grease stains from your used vessels. It cleans dishes beyond the visibly clean dishes, which is not just looking clean but also smelling clean along with anti bacterial properties which kill...

Price ₹94.53 Regular price ₹97.46
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Vim Dishwash Bar

There are not enough products in stock

With the Power of 100 lemons, vim bar removes the toughest grease stains the fastest and gives you a pleasant cleaning experience with its refreshing lemon fragrance. • It has a unique patented plastic coating at the bottom of the bar which helps prevent it from sagging quickly making it last upto 2 days longer than ordinary bars.• Vim was the original...

Price ₹32.20 Regular price ₹33.90
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Exo Dish Shine Bar, 70 g

There are not enough products in stock

Exo Dish Shine Bar makes your vessels aromatic and removes dirt. It contains a lot of anti-microbial agents that remain your vessels away from dirt and microbes. Its quick action formula with the hyper-cleaning technology speedily removes the toughest of stains and makes your vessels shine like never before. It works tough on stains and grease, keeping...

Price ₹4.11 Regular price ₹4.24
Item is in Stock. You may order.

Brand: Vibhava Marketing

555 Stainless Steel Scrubber

There are not enough products in stock

The flat curly metal wire removes dirt efficiently, Cleaning is quick & efficient. High grade stainless steel is rust proof & germ-free, Smooth-edged curly wire is sage on hands. Easy to clean, Requires less water to rinse. Very economical & durable.

Price ₹14.29
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Odopic Dishwash Powder, 1 kg

There are not enough products in stock

Odopic is a dishwashing detergent that fulfills your need for highly effective cleaning action and value for money. Besides having an in-built ingredient for superior cleaning of grease and stains, this powder is mild and gentle on the hands. It also leaves a lovely lime fragrance in your kitchen.

Price ₹20.55 Regular price ₹21.19
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Exo Dishwash - Round, 500 g

There are not enough products in stock

Exo Dish Shine Bar works hard on stains and grease, keeping your utensils shining and fresh. Exo Dish Shine Bar contains many anti-microbial agents that keep your vessels away from dirt and microbes. This dish wash bar is made in such a way that it does not create itching or pealing of your skin. It is skin-friendly and is composed of hyper-cleaning...

Price ₹39.46 Regular price ₹40.68
Item is in Stock. You may order.

Brand: Vibhava Marketing

555 Scrub Pad

There are not enough products in stock

Made from 100% Nylon material. Certified non-toxic adhesive used for binding the filaments. Manufactured by world’s leading

Price ₹11.43
Item is in Stock. You may order.

Sabena Cleaning Powder, 1 kg Pouch

There are not enough products in stock

Sabena Cleaning Powder is a biodegradable dish washing product which is formulated to consume less water and rinse faster, making life easier for you while cleaning your utensils efficiently. It is also very skin friendly so you don’t get wrinkles or calluses. This Sabena Cleaning Powder is exactly clean the toughest of dirt marks and greases.

Price ₹22.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Jy Exo Anti Bacterial - Bacto Scrub, 10 gm

There are not enough products in stock

Exo Bactoscrub is an Antibacterial Dishwash scrubber that prevents bacterial growth on scrubbers. Consumer researches show that an ordinary scrubber can have more bacteria than a toilet seat. Since scrubber gets directly in touch with utensils, the bacteria on scrubber spreads to more utensils. Consumer tends to experience the bacteria as Malodour.

Price ₹6.58 Regular price ₹6.78
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Jy Pril Dishwash Liquid - Lime,

There are not enough products in stock

Pril Lime Liquid Dishwash is the strongest liquid identified for dissolving high grease- power with the speedy dry formula. It is kind to the skin, non messy and doesn't leave any residue. It includes liquid line with an extensive array of fragrances. It cleans dishes further than the clearly clean dishes, which not just stares spotless but also stinks...

Price ₹131.53 Regular price ₹135.59
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook