Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹22.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -3%

JY మాక్సో దోమ వికర్షకం, 45 రాత్రులు రీఫిల్

Maxo A-Grade Liquid in a handy liquid vaporizer format offers complete and cost effective protection that 'Fits All Machines Formulated with active ingredients, this vaporizer provides a potent and convenient solution to counter mosquitoes and constitutes the first line of defence against potential diseases and health hazards. Maxo A-Grade 'No Escape Formula' gives maximum protection from mosquito bites

₹58.47
₹56.72 Save 3%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Dabur

Dabur Odomos Cream - Non-Sticky Mosquito Repellent (With Vitamin E & Almond)(ఒడోమోస్ క్రీమ్ - అంటుకునే దోమ వికర్షకం)

There are not enough products in stock

Why protect your family from Dengue or Malaria by exposing them to harmful mosquito-killing chemicals? Rely on the ingredients of Dabur Odomos innovative mosquito repellent range instead to shield you and your kids from bites by hiding your scent from those pesky disease carriers.

Price ₹41.10 Regular price ₹42.37
In stock

Brand: Jyothy laboratories

JY Maxo Mosquito Repellent Genius - Calming Aroma, LV, 90 ml (Pack of 2)

There are not enough products in stock

Powered by Intellichip, Maxo Genius machine automatically shifts from Attack (High) Mode to Defend (Low) Mode. The high mode gives an instant vapour blast as soon as the machine is switched on, to fight the initial mosquito menace.After which the machine automatically switches to a Low mode for steady protection that gives you uninterrupted sleep. Maxo...

Price ₹110.15 Regular price ₹113.56
In stock

Brand: Jyothy laboratories

జెవై మాక్సో దోమ వికర్షకం - ఎ గ్రేడ్ కాంబి, గ్లోబ్ మెషిన్ + రీఫిల్, 45 మి.లీ.

There are not enough products in stock

Maxo A-Grade Liquid in a handy liquid vaporizer format offers complete and cost-effective protection. *Formulated with active ingredients, this vaporizer provides a potent and convenient solution to counter mosquitoes and constitutes the first line of defence against potential diseases and health hazards. Maxo A-Grade No Escape Formula gives maximum...

Price ₹59.19 Regular price ₹61.02
In stock

Brand: Jyothy laboratories

జెవై మాక్సో ఎ-గ్రేడ్ కాయిల్ 28 దోమ కాయిల్

There are not enough products in stock

Maxo A-Grade Coils offer total protection from mosquitoes. Unique action of Maxo A-Grade Coils smokes out mosquitoes from their hideouts and destroys them - providing corner to corner protection while other mosquito coils tackle mosquitoes only when they come in proximity to the coil.

Price ₹122.48 Regular price ₹126.27
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Reckitt Benckiser

RB Mortein Insta 5 Refill 25 ml

There are not enough products in stock

Mortein insta Vapourizer Refill's double active TFT Knoksdown mosquitoes 2X faster and is 2X more powerful** It begins acting in 5 minutes* For best results always use insta Machine with a insta refillRefill fits all machines

Price ₹40.28 Regular price ₹41.53
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB Mortein smart Device + Refill - 45ml

There are not enough products in stock

Material: Plastic, Color: Transparent Package Contents: Machine & Liquid refill Automatically Shifts between power mode and normal mode to provide 100 percent protection against disease causing mosquitoes Prevents excessive vapours by automatically switching to normal mode regularly Double TFT formula starts working in 5 minutes

Price ₹122.48 Regular price ₹126.27
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Maxo A-Grade Coil 28 Mosquito Coil

There are not enough products in stock

Maxo A-Grade Coils offer total protection from mosquitoes. Unique action of Maxo A-Grade Coils smokes out mosquitoes from their hideouts and destroys them - providing corner to corner protection while other mosquito coils tackle mosquitoes only when they come in proximity to the coil.

Price ₹122.48 Regular price ₹126.27
Item is in Stock. You may order.

Brand: SC Johnson

SC Johnson All Out Sattva natural ingredients

There are not enough products in stock

Power+™ technology covers the entire room, so your family can sleep through the night undisturbed from mosquitoes. Kills Dengue Mosquitoes High and low settings for adjustable coverage Unique thermal cut-off designed to shut off if it over-heats Rotating deck enables use in vertical and horizontal outlets*

Price ₹63.56
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Odomos Cream - Non-Sticky Mosquito Repellent (With Vitamin E & Almond)

There are not enough products in stock

Why protect your family from Dengue or Malaria by exposing them to harmful mosquito-killing chemicals? Rely on the ingredients of Dabur Odomos innovative mosquito repellent range instead to shield you and your kids from bites by hiding your scent from those pesky disease carriers.

Price ₹41.10 Regular price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB Mortein Rat Kill Cake - Power Gard, 100 g Pouch

There are not enough products in stock

Mortein Rat Kill Cake Powder Gard is extremely useful to manage rats and mice. This is a kind of poison which successfully kills the nasty rodents. The black-coloured cake can be cut into several small pierces and put in places which were infested by rats. This is a successful solution to manage rice and rats at homes and offices.

Price ₹52.61 Regular price ₹54.24
Item is in Stock. You may order.

Brand: SC Johnson

SC Johnson Baygon Cockroach Killer Spray

There are not enough products in stock

Baygon Cockroach Killer knocks down Cockroaches in less than 30 secs. Its Dual Active Formula with superior actives - Cypermethrin and Imiprothrin - kills cockroaches that may spread germs causing Cholera, Diarrhea and Typhoid. It keeps working for up to 4 weeks. Its has a new wand for special control application that helps reach tough corners killing...

Price ₹83.05
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Maxo A Grade Green 8 Hours Protection 10 Coils

There are not enough products in stock

Maxo A-Grade Coils offer total protection from mosquitoes. Unique action of Maxo A-Grade Coils smokes out mosquitoes from their hideouts and destroys them - providing corner to corner protection while other mosquito coils tackle mosquitoes only when they come in proximity to the coil.

Price ₹21.37 Regular price ₹22.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Maxo Mosquito Repellent - A Grade Combi, Globe Machine + Refill, 45 ml

There are not enough products in stock

Maxo A-Grade Liquid in a handy liquid vaporizer format offers complete and cost-effective protection. *Formulated with active ingredients, this vaporizer provides a potent and convenient solution to counter mosquitoes and constitutes the first line of defence against potential diseases and health hazards. Maxo A-Grade No Escape Formula gives maximum...

Price ₹59.19 Regular price ₹61.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB MORTEIN INSTA VAPOURIZER 1MACHINE+1REFILL

There are not enough products in stock

Dual Mode Machine + RefillMortein insta Vapourizer Refill's double active TFT Knoksdown mosquitoes 2X faster and is 2X more powerful** It begins acting in 5 minutes* For best results always use insta Machine with a insta refill. Refills also available separetely.* Starts protection from mosquitoes in 5 minutes under test

Price ₹69.87 Regular price ₹72.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Maxo Mosquito Repellent Genius - Calming Aroma, LV, 90 ml (Pack of 2)

There are not enough products in stock

Powered by Intellichip, Maxo Genius machine automatically shifts from Attack (High) Mode to Defend (Low) Mode. The high mode gives an instant vapour blast as soon as the machine is switched on, to fight the initial mosquito menace.After which the machine automatically switches to a Low mode for steady protection that gives you uninterrupted sleep. Maxo...

Price ₹110.15 Regular price ₹113.56
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook