×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


మిస్టిక్ అరోమాటిక్స్ అరేకా టీ రెగ్యులర్

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid.
Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a biosynthetic precursor to collagen (part of connective tissue of skin).
Areca nut extract has anti ulcerogenic property. Gastric  mucosal lesions (ulcers) were induced by ethanol. Ethanol  treatment significantly increases the levels of factors  responsible for the ulcers

₹200.00
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Mystic Aromatics

అరేకా టీ తులసి

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹200.00
In stock

Brand: Mystic Aromatics

మిస్టిక్ అరోమాటిక్స్ అరేకా టీ అల్లం

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹200.00
In stock

Brand: Mystic Aromatics

మిస్టిక్ అరోమాటిక్స్ అరేకా టీ రెగ్యులర్

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹200.00
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Lipton Tea - Yellow Label, 250 g (లిప్టన్ టీ - పసుపు లేబుల్)

There are not enough products in stock

Give your day a boost of brilliance. with a rich taste and aroma, every sip is a burst of sunshine. Its all thanks to the great taste of high quality tea leaves we put in our blends. Your brighter day starts here. Features and Benefits: • High Quality Tea leaves • Lipton is the Worlds No. 1 Tea Brand

Price ₹199.05 Regular price ₹209.52
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Taj Mahal Tea - Fresh Lemon, 249 g (25 Bags x 9.9 g each) ताज महल चाय - ताजा नींबू

There are not enough products in stock

Taj Mahal Teas are Tasted, graded and perfectly blended at the Brooke bond Tea Excellence Centre A smooth and stimulating flavor of Fresh Lemon Convenient to prepare with added milk and sugar Pack contains 25 flavored tea bags Each tea bag comes packed in an envelope to retain freshness and flavor Available in a variety of flavors

Price ₹135.71 Regular price ₹142.86
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Lipton Darjeeling Tea 250g (लिप्टन दार्जिलिंग चाय)

There are not enough products in stock

Lipton Darjeeling tea delivers a reddish-brown brew with a distinctive aroma and rare flavour. It is normally savoured as a black tea with lemon or honey to add flavour. Tea lovers around the world recommend that Darjeeling tea is best savoured in its authentic form, without adding milk and sugar. So go ahead, awaken your senses and treat them to a...

Price ₹416.19 Regular price ₹438.10
Out-of-Stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Lipton Honey Lemon Green Tea Bags, 140 g (100 Bags x 1.4 g each) (लिप्टन हनी नींबू हरी चाय बैग,)

There are not enough products in stock

It’s not just a cup of tea, its therapy - One Sip at a Time. Lipton Green Tea is not just a regular cup of chai, we believe it’s a therapy for your body. Wake up to a morning cup of hot Lipton green tea and feel how it leaves you feeling light and active. Awaken your senses - one sip at a time. Buy Now!  Magic of Green Tea Green tea is produced when...

Price ₹438.81 Regular price ₹461.90
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Red Label Tea (रेड लेबल चाय)

There are not enough products in stock

Red Label is all about coming together over a warm cup of tea with everyone around. It is the Swad Apnepan ka (Taste of Togetherness). Brooke Bond Red Label stands for inclusiveness and making the world a better place one cup at a time. Enjoy the great tasting range from Red Label Core and Red Label Natural Care; that has a mix of 5 Ayurvedic ingredients...

Price ₹31.67 Regular price ₹33.33
In stock

Brand: Mystic Aromatics

मिस्टिक एरोमैटिक्स अरेका चाय अदरक

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹71.43
In stock

Brand: Mystic Aromatics

मिस्टिक एरोमैटिक्स अरेका चाय अदरक

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹200.00
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Bru Instant Coffee (एचयूएल ब्रू इंस्टेंट कॉफी)

There are not enough products in stock

Bru Instant Coffee is a perfect mix of 70% coffee and 30% chicory Blend of choicest Arabica and Robusta beans roasted to perfection New and enhanced processes ensure that the fresh coffee aroma is preserved Enjoy a rich coffee tasting experience that is beyond compare Take 1 tsp of Bru Instant Coffee in a cup. Add 100ml milk and/or water and...

Price ₹63.33 Regular price ₹66.67
In stock

Brand: Mystic Aromatics

मिस्टिक एरोमैटिक्स अरेका चाय नींबू

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹200.00
In stock

Brand: Mystic Aromatics

मिस्टिक एरोमैटिक्स अरेका चाय नींबू

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹71.43
In stock

Brand: Mystic Aromatics

मिस्टिक एरोमैटिक्स अरेका टी मिंट

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹200.00
In stock

Brand: Mystic Aromatics

मिस्टिक एरोमैटिक्स अरेका टी रेगुलर, 10s

There are not enough products in stock

Areca has high tannin & total polyphenolic content. Total phenolic content is  related to anti oxidant activity. The extracts of areca nut showed potent anti  oxidative & free radical scavenging activity than the well established  antioxidant ascorbic acid. Areca nut contains high proportion of proline (13%) a free amino acid. Proline  is a...

Price ₹71.43
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Lipton Green Tea - Pure & Light (लिप्टन ग्रीन टी - शुद्ध और हल्की)

There are not enough products in stock

Its not just a cup of tea, its therapy - One Sip at a Time.• Lipton Green Tea is not just a regular cup of chai, we believe its therapy for your body. Wake up to a morning cup of hot Lipton green tea and feel how it leaves you feeling light and active. Awaken your senses - one sip at a time. Lipton Green Tea Bags in Honey Lemon Flavor have this goodness.•...

Price ₹135.71 Regular price ₹142.86
In stock

Follow us on Facebook