×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

Ranbaxy Ready to drink oral rehydration salts ORS apple flavor, 200ml

₹25.98
₹24.68 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
Ranbaxy
You might also like
16 other products in the same category:

Brand: Reckitt Benckiser

RB Moov Advance diclofenal gel

There are not enough products in stock

Moov aims to provide relief from pain through a safe topical solution. Moov was launched in 1986 in contemporary packaging of tube in a carton. Moov today is available in two formats – ointment and spray.In today’s day, both men and women suffer from innumerable pains on various body parts. Pain can occur while doing everyday tasks, lifting heavy objects,...

Price ₹113.64 Regular price ₹126.27
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Vicks BabyRub - Soothing Vapor

There are not enough products in stock

Vicks BabyRub is specially developed to gently moisturize, soothe and relax your baby. It is made with Aloe Vera, Coconut Oil and White Soft Paraffin, known for their moisturizing benefits. It also contains fragrances of Lavender, Rosemary & Eucalyptus, known for their calming and relaxing benefits. A good BabyRub massage can help your babys skin...

Price ₹126.38 Regular price ₹133.04
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Pudin Hara - Active, 30 ml

There are not enough products in stock

Dabur Pudin Hara is an Ayurvedic Medicine for Indigestion, Gas and Acidity which contains Pudina Satva as the main ingredient and is known to give quick relief from stomach ailments like stomach ache, gas and indigestion as recommended by Indian Ayurveda. A trusted and fast-action remedy, Pudin Hara is 100% natural and safe.

Price ₹45.27 Regular price ₹46.67
Item is in Stock. You may order.

Brand: Zydus Wellness

Zydus Sugar free Natura Low Calorie Sweetner, 10 ml Tube

There are not enough products in stock

Sugarfree Natura made using Sucralose which is a derivative of Sugar. Sucralose tastes like Sugar, but doesn't contain the same amount of calories. Thus, it allows you to enjoy the sweet flavour of sugar without having to worry about gaining excess calories. • Ideal for cooking and baking: Sucralose is highly heated stable, which means you can cook and...

Price ₹118.75 Regular price ₹125.00
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Chyawanprash

There are not enough products in stock

Dabur Chyawanprash has a tangy sweet-sour taste and the consistency of jam. It can be taken directly or with milk and as bread spread. In winters, have a glass of warm milk after having Chyawanprash. In summers, have a glass of cold milk after having Chyawanprash.

Price ₹78.09 Regular price ₹80.51
Item is in Stock. You may order.

Brand: GM Products

GM Ragimalt Drink Mix - Hot or Cold (Ragi Jaava) - 200gm

There are not enough products in stock

GM Ragi Malt is the normally favored instant heath drink due to its wonderful taste and nourishing nature. It has malted Ragi, in which, the natural process of germination gives ragi improved digestibility and nutritional qualities. It is a tasty, tasty and rejuvenating energy drink for all age groups. It is used to prepare digestible energetic drink.

Price ₹80.08 Regular price ₹88.98
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Vicks Cough Drops - Ginger, 2 g Pack of 20

There are not enough products in stock

When your throat starts to get ticklish, you do not wait till this minor irritation explodes into a major sore throat. You do what you have always done since you were a little kid -pop Vicks Cough Drops and enjoy how one tasty drop relieves khich khich and lets you carry on with your big plans for the day. Each pack contains 20 drops of Vicks Cough Drops...

Price ₹16.96 Regular price ₹17.86
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: Emami Limited

Emami Zandu Balm

There are not enough products in stock

Zandu Balm is India’s No 1 pain relieving balm. It is an iconic brand of Zandu portfolio and become a generic name for balms for most of the consumers. It is a trusted balm for over a hundred years. Zandu Balm is synonymous for headache, body ache and cold remedy and considered as the best in the category.

Price ₹29.59 Regular price ₹30.51
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook