×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -10%

Engage Intrigue For Her Deo 150ml (ఎంగేజ్ ఇంటీరిగీ )

₹161.02
₹144.92 Save 10%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like
16 other products in the same category:

Brand: Emami Limited

Emami He Magic Duo Angel & Demon -100ml

There are not enough products in stock

HE Magic Duo Angel & Demon - Choice is freedom. Set yourself free with HE Magic Duo. Two unique fragrances bottled in one. Experience the dual fragrances in one bottle feature with HE Magic Duo Angel N Demon range for the first time ever in India. Shake it. Spray it. Nail it.

Price ₹205.51 Regular price ₹211.86
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Signature Denim Cologne Talc -100 g

There are not enough products in stock

Axe Signature Denim Cologne Talc is for the man who doesn’t have to try too hard. The one who is effortlessly cool and charming. Axe Signature Denim Cologne Talc is a pure, musky indulgence made just for you. Now leave behind a trail of freshness and vibrant energy that no one can resist.  The fragrance of this talc is a mix of fruity and musky...

Price ₹56.36 Regular price ₹59.32
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami He Body Spray-Respect-150ml

There are not enough products in stock

HE 'Respect' Men's Deodorant is more than a deodorant. It is a scent that announces the arrival of a man who respects women. With the proceeds of the profits aimed to support the welfare of women, it is not simply a symbol of respect. It is the scent of respect.

Price ₹156.19 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

Jy Fa Men - Cool Wave Deodorant, 150 ml

There are not enough products in stock

Experience the long-lasting feeling of freshness of Fa Men Xtreme Deospray for men. Its masculine vitalizing-fresh fragrance offers an inspiring experience for a powerful start into the day. The new X-protect formula of Fa Deosprays provides men with extra freshness - now even longer. Efficient protection against body odour and Reliable long-lasting...

Price ₹98.64 Regular price ₹101.69
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Signature Intense Ticket Perfume- 17 ml

There are not enough products in stock

Making an impression is easier with the Axe Signature range. The key is to know how to wear it.To amplify the effect of Axe Signature, apply it on your pulse points. The heat generated by your pulse intensifies the fragrance and assures your impression won’t fade away.

Price ₹47.50 Regular price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Signature Rogue Body Perfume- 122 ml

There are not enough products in stock

Celebrate your defined style with Axe Signature Rogue Body Perfume, a perfume that combines the soft hint of lavender with subtle notes of rosemary, minty geranium and vanilla for a jet setter like you. Crafted for the man of substance who likes to work and party harder. This perfume has 3 times more perfume in every drop and is just perfect for its long...

Price ₹136.86 Regular price ₹144.07
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Recharge Marine Splash Deodorant-150 ml

There are not enough products in stock

The World’s #1 Male Deodorant Axe, presents a range of deodorant bodysprays for men. Designed by the world’s leading perfumers, the Axe Recharge range of deodorant bodysprays not only helps you smell good but also keeps you fresh, clean and energised. Axe Recharge Deodorant Bodysprays have energy-filled fragrances that are boosted by heat. From the moment...

Price ₹185.17 Regular price ₹194.92
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Axe Signature Gold Dark Vanilla Perfume - 80 ml

There are not enough products in stock

The Axe Signature range of body perfumes is inspired by the finest fragrances the world has to offer. These fragrances are stronger, last longer and chisels out your persona whenever you need to take the centre stage. It is the perfect accomplice for all your endeavours. So be it at a party, a business meeting or a date, while others will be merely good,...

Price ₹258.43 Regular price ₹272.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Old Spice LionPride - Pocket Deodorant - 0% Gas, 14 g

There are not enough products in stock

Smellcome to Magic with Old Spice’s New Launch Deodorant range. 0% Gas and for long-lasting 24-hour freshness.A classic masculine fragrance with modern embellishments, including a blend of citrus fruit, fresh herb, and precious wood notes. It’s a jungle out there. Wild and full of sweat. But you, my king, suave and protected, are the leader of the pride.

Price ₹60.38 Regular price ₹63.56
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: ITC

ITC Engage Intrigue For Him Deo 150ml

There are not enough products in stock

Infused with a fresh green citrusy fragrance, as well as hints of spicy and earthy notes, this Yin EDP from Engage makes for an incredible and cost-effective addition

Price ₹144.92 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Old Spice Deodorant Body Spray - White Water, 150 ml

There are not enough products in stock

Old Spice brings you a broad line of fragrance products for men who live a dynamic and unconventional life. Distinctively masculine scents that invigorate and refresh. Old Spice Deodorant Spray envelops you in a clean, manly scent that has served mankind for decades, turning your armpit house into an armpit home

Price ₹160.21 Regular price ₹168.64
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: P&G

P&G Old Spice Deodorant Body Spray - Musk, 150 ml

There are not enough products in stock

Old Spice brings you a broad line of fragrance products for men who live a dynamic and unconventional life. Distinctively masculine scents that invigorate and refresh. Old Spice Deodorant Spray envelops you in a clean, manly scent that has served mankind for decades, turning your armpit house into an armpit home

Price ₹160.21 Regular price ₹168.64
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: ITC

ITC Engage M2 Perfume Spray 120ml

There are not enough products in stock

Engage is one of the top two deodorant brands in India. Engage offers a portfolio of deodorants, perfume sprays, Eau De Parfum and a range of innovative firsts of Pocket Perfumes. ... Made and designed in France, the range of fine fragrances offer an exclusive mix for Men and Women in Inizio, Mikkel and Ignite.

Price ₹152.54 Regular price ₹169.49
Item is in Stock. You may order.

Brand: ITC

ITC Engage Mate Deo 165ml

There are not enough products in stock

 Engage deodarant for men and women has the speciality to grasp the attraction of the opposite sex with the ever lasting fragrance. Product pricing is worth it for the quality. Not everybody can get used to this, it could be allergic to few skin types.

Price ₹144.92 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook