Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

HUL Comfort Perfume Deluxe - Desire Fabric Conditioner, 850 ml(కంఫర్ట్)

Comfort Perfume Deluxe Desire 850 ml is an extraordinary blend of floral and fruity notes. Indulge yourself in this sensual fragrance handpicked from the lavish French gardens. With its top notes of white florals and French roses, heart notes of orange blossom and honeysuckle and base note of cedarwood, Comfort Perfume Deluxe Desire brings luxury perfumes to life. Each of these fragrances has been specially crafted in partnership with world-renowned perfumers and have been inspired by the latest trends in fine fragrance. Currently available in three fragrances: Royale, Desire and Glamour.

₹207.63
₹197.25 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Morning Fresh Fabric Conditioner(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Blue) 400 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Lily Fresh Fabric Conditioner(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day? A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner Morning Fresh (Blue) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone can not deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of Comfort...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Anti Bacterial Fabric Conditioner(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Green) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹175.51 Regular price ₹184.75
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Fabric Conditioner - For Baby, Pure(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Do you know that your babys skin is 30% thinner than yours? Hence, everything which touches your babys delicate skin should be soft, especially its clothes. Presenting New Comfort, Pure After Wash Fabric Conditioner, which provides unbeatable softness for your babys clothes! Its dermatologically tested formula is specially designed to be safe and soft on...

Price ₹196.44 Regular price ₹206.78
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Wheel Green Detergent Bar, 260 g (వీల్ గ్రీన్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Active Wheel Detergent bar brings a smile on the faces of millions of women across the country giving them a wonderful wash experience. It makes the dresses look so new and fresh that it makes everyone wonder if your clothes are old or new.

Price ₹8.05 Regular price ₹8.47
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Easy Wash Detergent Powder (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఈజీ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel Easy Wash has the power of 10 hands that removes tough stains easily • Its a superfine powder that dissolves easily and removes tough stains fast. • Its superior technology fights various tough stains such oil, ketchup, chocolate, curry stains • For tough stains, pre-soak you garments in Surf excel Easy Wash solution for 30 mins • Hand-wash -...

Price ₹99.83 Regular price ₹105.08
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Fabric Conditioner - After Wash, 2 L(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Comfort is an after wash fabric conditioner. Only detergent is not enough, comfort is a small step after a wash that coats each cloth fibre with a protective layer and prevents the damage caused by repeated washing. It gives a new-like shine to the clothes, comfort nourishes and untangles cloth fibers, damaged by washing, and gives clothes an unbelievable...

Price ₹334.11 Regular price ₹351.69
In stock

Brand: Jyothy laboratories

JY మిస్టర్ వైట్ డిటర్జెంట్ పౌడర్

There are not enough products in stock

White clothes starts turning grey after a number of washes. Long Lasting Whiteness Concept is the perfect detergent for your white clothes, specially developed to keep them bright white as they were new. New Mr. White enriched with 2x Active Power of Whiteness Boosters maintains the whiteness of clothes for long.

Price ₹31.24 Regular price ₹32.20
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Detergent Bar (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Surf excel detergent bar is Indias most premium detergent bar and is developed with a unique patented technology. Surf excel bar combines the power of 4 products - vinegar, blue, bleach and lemon into just 1 product, thereby helping you fight and remove tough stains easily.

Price ₹12.88 Regular price ₹13.56
In stock

Brand: Jyothy laboratories

జెవై ఉజాలా ఇన్‌స్టంట్ డర్ట్ డిసోల్వర్, 1 కిలోలు

There are not enough products in stock

Ujala Detergent Powder is specially formulated to ensure superior cleaning of your clothes with a pleasant fragrance, leaving your clothes fresh and clean. It prevents the fabric from getting rough and dull and helps keep your clothes smooth and bright as new at an affordable cost.Ujala Detergent Powder leaves clothes fresh and clean. It cleans and treats...

Price ₹69.87 Regular price ₹72.03
In stock

Brand: Jyothy laboratories

JY హెంకో డిటర్జెంట్ బార్ - స్టెయిన్ కేర్

There are not enough products in stock

Henko Stain Champion Bar is a detergent bar that even eradicates dry, tough stains from laundry. Powered by German technology with Oxygen Power, it is completely removes even deep down hard stains like dried up oil and stubborn dirt on collars and cuffs.

Price ₹24.66 Regular price ₹25.42
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Matic Top Load Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాటిక్ టాప్ లోడ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel matic top load the machine specialist laundry detergent from the Surf excel matic family that gives you 100% Tough Stain Removal in Machines. Surf excel matic top load is specially designed to work in high water level environment (40 liters) of top load washing machines. Its hand rub action power penetrates clothes and removes tough stains in...

Price ₹181.14 Regular price ₹190.68
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Morning Fresh Fabric Conditioner(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Blue) 400 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Wheel Detergent Powder - Green Lemon & Jasmine(వీల్ డిటర్జెంట్ పౌడర్ - గ్రీన్ లెమన్ & జాస్మిన్)

There are not enough products in stock

Powered with the strength of lemons, Wheel Green Lemon & Jasmine Detergent Powder removes the toughest stains from your clothes instantly. The sweet fragrance ensures that you have a great laundry experience.

Price ₹21.74 Regular price ₹22.88
In stock

Follow us on Facebook