×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

HUL Surf Excel Matic Top Load Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాటిక్ టాప్ లోడ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

Surf excel matic top load the machine specialist laundry detergent from the Surf excel matic family that gives you 100% Tough Stain Removal in Machines. Surf excel matic top load is specially designed to work in high water level environment (40 liters) of top load washing machines. Its hand rub action power penetrates clothes and removes tough stains in the washing machine itself .This means no more soaking or scrubbing and saves up the time and effort you put behind everyday laundry. Being a washing machine specialist detergent, it dissolves completely in machine and ensure its leaves no residue on your clothes or your machine.

Weight
₹161.02
₹152.97 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Powder (రిన్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Presenting new Rin Powder - with the promise of whiter and brighter clothes so that you can dress to progress! As you stride forward on your journey through life, Rin gives you the confidence to shine, all day, every day. With its superior technology, this detergent powder brightens your whites and coloured clothes. Rin detergent powder breathes life back...

Price ₹31.40 Regular price ₹33.05
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Easy Wash Detergent Powder (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఈజీ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel Easy Wash has the power of 10 hands that removes tough stains easily • Its a superfine powder that dissolves easily and removes tough stains fast. • Its superior technology fights various tough stains such oil, ketchup, chocolate, curry stains • For tough stains, pre-soak you garments in Surf excel Easy Wash solution for 30 mins • Hand-wash -...

Price ₹99.83 Regular price ₹105.08
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Quick Wash Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ క్విక్ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్‌ను )

There are not enough products in stock

Surf Excel Quick Wash detergent powder, a one-stop solution for all your laundry woes. While learning new skills and having fun, children often come home with a variety of stains on their clothes and more so often on their very important uniforms. While youre happy that they have these new experiences, the stains leave you worried. To fight these...

Price ₹72.46 Regular price ₹76.27
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Matic Top Load Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాటిక్ టాప్ లోడ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel matic top load the machine specialist laundry detergent from the Surf excel matic family that gives you 100% Tough Stain Removal in Machines. Surf excel matic top load is specially designed to work in high water level environment (40 liters) of top load washing machines. Its hand rub action power penetrates clothes and removes tough stains in...

Price ₹152.97 Regular price ₹161.02
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Powder (रिन डिटर्जेंट पाउडर)

There are not enough products in stock

Presenting new Rin Powder - with the promise of whiter and brighter clothes so that you can dress to progress! As you stride forward on your journey through life, Rin gives you the confidence to shine, all day, every day. With its superior technology, this detergent powder brightens your whites and coloured clothes. Rin detergent powder breathes life...

Price ₹31.40 Regular price ₹33.05
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Detergent Bar (सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट बार)

There are not enough products in stock

Surf excel detergent bar is Indias most premium detergent bar and is developed with a unique patented technology. Surf excel bar combines the power of 4 products - vinegar, blue, bleach and lemon into just 1 product, thereby helping you fight and remove tough stains easily.

Price ₹12.88 Regular price ₹13.56
In stock

Brand: Jyothy laboratories

जेवाई उजाला क्रिस्प एंड शाइन आफ्टर-वॉश फैब्रिक एन्हैंसर - फ्लोरल फ्यूजन, 100 gm

There are not enough products in stock

Ujala Crisp and Shine revives your clothes from the harsh effects of detergents and keeps them looking new, year after year. Be it cotton clothes or polyester, white or coloured, look more elegant and confident with Ujala Crisp and Shine. Its unique Poly FX Formula works on each fibre and gives the wonder-effect of smoother and crisper fabric. It makes...

Price ₹23.02 Regular price ₹23.73
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Wheel Detergent Powder - Green Lemon & Jasmine(व्हील डिटर्जेंट पाउडर - हरा नींबू और चमेली)

There are not enough products in stock

Powered with the strength of lemons, Wheel Green Lemon & Jasmine Detergent Powder removes the toughest stains from your clothes instantly. The sweet fragrance ensures that you have a great laundry experience.

Price ₹21.74 Regular price ₹22.88
In stock

Brand: Reckitt Benckiser

RB Vanish Oxi Action liquid

There are not enough products in stock

Everyone has a tough time figuring out a way to remove stains from clothing and restoring them back to normal. With Vanish Oxi Action Liquid, you can remove all kinds of stain, from the one that can be clearly seen, to the stains that hide behind the collars. Vanish Oxi Action Gel can be used on both colored and white clothes. Add this liquid every time...

Price ₹48.50 Regular price ₹50.00
In stock

Brand: Jyothy laboratories

JY श्री सफेद डिटर्जेंट पाउडर

There are not enough products in stock

White clothes starts turning grey after a number of washes. Long Lasting Whiteness Concept is the perfect detergent for your white clothes, specially developed to keep them bright white as they were new. New Mr. White enriched with 2x Active Power of Whiteness Boosters maintains the whiteness of clothes for long.

Price ₹31.24 Regular price ₹32.20
In stock

Brand: Reckitt Benckiser

RB Vanish Oxi Action Powder 100g

There are not enough products in stock

Don’t be so harsh on yourself next time you accidentally drop ketchup on your colored or white clothes. With Vanish, you can get rid of the toughest of stains with utmost ease. The Oxi Powerlift technology gives better stain removal in the 1st wash, thus reducing your stress and expenses.

Price ₹48.50 Regular price ₹50.00
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Morning Fresh Fabric Conditioner(कम्फ़र्ट)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Blue) 400 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Fabric Conditioner - After Wash, 2 L(कम्फ़र्ट)

There are not enough products in stock

Comfort is an after wash fabric conditioner. Only detergent is not enough, comfort is a small step after a wash that coats each cloth fibre with a protective layer and prevents the damage caused by repeated washing. It gives a new-like shine to the clothes, comfort nourishes and untangles cloth fibers, damaged by washing, and gives clothes an unbelievable...

Price ₹334.11 Regular price ₹351.69
In stock

Follow us on Facebook