×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

HUL Indulekha Neemraj Anti Dandruff Hair Oil(ఇందూలేఖా నీమ్రాజ్ యాంటీ చుండ్రు హెయిర్ ఆయిల్)

New Indulekha Neemraj anti dandruff oil is not a regular oil. It is an ayurvedic medicine for dandruff It contains precious herbs like Neem, Pudina, Svetakutuja, Brahmi, Bringha, etc There is no added colour or perfume. (Darunaka), clinically proven to reduce dandruff and grow new hair

Volume
₹198.31
₹188.39 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Dabur

Dabur Amla Hair Oil(డాబర్ ఆమ్లా హెయిర్ ఆయిల్)

There are not enough products in stock

Dabur Amla Hair Oil infuses your hair with surprising strength, thanks to amla extract which is renowned for its fruit powers on the hair. As the power of Amla nourishes your scalp from deep within, your hair is strengthened from root to tip. This helps give you thick, long & silky hair.

Price ₹163.58 Regular price ₹168.64
In stock

Brand: Dabur

Dabur Vatika - Enriched Coconut Hair Oil 300 ml(డాబర్ వాటిక - సమృద్ధిగా ఉన్న కొబ్బరి జుట్టు నూనె)

There are not enough products in stock

Want to control hair fall? The new Dabur Vatika Enriched Coconut Hair Oil with 7 Ayurvedic herbs is here for you. A unique blend of ayurvedic herbs like Amla, Brahmi, Heena, Kapur, Harar and Coconut processed by Tel Pak Vidhi helps in controlling hair fall and rejuvenating the scalp.

Price ₹137.28 Regular price ₹141.53
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Indulekha Hair Oil - Bhringa(ఇందూలేఖ హెయిర్ ఆయిల్ - భ్రింగ)

There are not enough products in stock

Indulekha bringha oil is an ayurvedic proprietary medicine recommended for the regulation of hair and scalp conditions like hairfall, dandruff etc. The excellent action of Indulekha Bringha oil is due to the actions of its ingredients and the special manufacturing procedure of the base oil. During the production of Indulekha Bringha Oil, the Swethakutaja...

Price ₹188.39 Regular price ₹198.31
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Indulekha Hair Oil - Bhringa

There are not enough products in stock

Indulekha bringha oil is an ayurvedic proprietary medicine recommended for the regulation of hair and scalp conditions like hairfall, dandruff etc. The excellent action of Indulekha Bringha oil is due to the actions of its ingredients and the special manufacturing procedure of the base oil. During the production of Indulekha Bringha Oil, the Swethakutaja...

Price ₹188.39 Regular price ₹198.31
Item is in Stock. You may order.

Brand: Zydus Wellness

Zydus Coco Care Hair oil

There are not enough products in stock

Coco Care is a premium quality natural coconut oil made from the finest coconut from Kerala known as ''Dala'' copra. Coco care is an edible grade coconut oil.

Price ₹40.25 Regular price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: VVD

VVD Nature Gold Hibiscus Enriched Coconut Hair Oil (175 ml)

There are not enough products in stock

When it comes to hair care there is no substitute for coconut oil. VVD Gold Pure Coconut oil brings you the goodness of nature in the most purest form. Made from sun dried matured copras, grown in the best coconut groves, it is viscous, pure, unadulterated and completely natural. It provides all the essential care for your hair.

Price ₹338.98
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pantene Oil Replacement

There are not enough products in stock

 So, you get all the benefits of ordinary hair serums and hair oil-in-creams plus 2X stronger hair. This is because Pantene Oil Replacement is formulated combining the power of oils with Pro-Vitamin science to treat hair, while its creamy texture leaves it smooth without the stickiness of ordinary hair oil.

Price ₹152.97 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami Navratna Ayurvedic Oil Extra Thanda, 300 ml

There are not enough products in stock

With 9 active herbal ingredients like - bhringaraja, pepperment-stva, karcura, brahmi, asvagandha, amla, saileya, japa pushpa and Lata Kasturi Store in cool and dry place away from direct heat and sun light". 2. Keep out of reach of children 3. If the symptoms persist even after continuous using use consult physician An ayurvedic oil made from a unique...

Price ₹147.97 Regular price ₹152.54
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Amla Hair Oil

There are not enough products in stock

Dabur Amla Hair Oil infuses your hair with surprising strength, thanks to amla extract which is renowned for its fruit powers on the hair. As the power of Amla nourishes your scalp from deep within, your hair is strengthened from root to tip. This helps give you thick, long & silky hair.

Price ₹163.58 Regular price ₹168.64
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Vatika - Enriched Coconut with Hibiscus Hair Oil

There are not enough products in stock

Start using Dabur Vatika Enriched Coconut Oil with a hibiscus hair oil to control hair fall, the all-natural way. Hibiscus extracts promote strong hair to help control hair fall and maintain the natural colour of your hair while coconut deeply nourishes your scalp to encourage healthy hair growth.

Price ₹69.05 Regular price ₹71.19
Item is in Stock. You may order.

Brand: VVD

VVD Gold Pure Coconut Oil, 500 ml

There are not enough products in stock

VVD Gold Pure Coconut Oil contains the goodness of nature, which is made using sun dried, matured copras that provide the care your hair needs. The oil deeply nourishes and hydrates the scalp, giving your hair a healthy sheen. It also aids in boosting the blood circulation, while acting as a powerful antioxidant and an anti-infective. 

Price ₹169.49
Item is in Stock. You may order.

Brand: Emami Limited

Emami Navratna Oil - Ayurvedic, Cool, 500 ml

There are not enough products in stock

An ayurvedic oil made from a unique blend of nine ayurvedic herbs delivers superlatively desired benefits of relaxation and rejuvenation. | Contains the goodness of Sesame oil, Japa, Bringhraj, Brahmi, Amla, Thyme and Rosemary Oil. | Helps to relieve headache, fatigue, tension and sleeplessness. | Gives relief from specific hair and body related...

Price ₹64.12 Regular price ₹66.10
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook