Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹20.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹28.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock
All best sellers
  • Banner


జాన్సన్ బేబీ సోప్

Johnsons Baby Soap is cleanse your babys face and body with this form-fitting, grippable bar for easy bathing.

Weight
₹44.07
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: J & J

Johnson's Baby Shampoo

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Shampoo helps wash your little ones mane. It is calm on your babys scalp and rinses speedily. The No More Tears baby shampoo does not aggravate the eyes and it is well-known to be largely hypo-allergenic, as claimed with the label. Further, the hypoallergenic baby shampoo leaves your babys hair look smelling pleasant and shiny.

Price ₹76.27
In stock

Brand: J & J

జాన్సన్ బేబీ ఔషదం

There are not enough products in stock

Johnsons is the 1 choice of hospitals and with the wonderful baby fresh scent, it could just be your best friend to help protect your babys skin from dryness. This baby lotion softens and nourishes, for baby softness. Its Fast-absorbing formula with rich emollients leaves skin feeling soft and smooth. Clinically proven to be gentle and mild...

Price ₹42.37
In stock
16 other products in the same category:

Brand: J & J

Johnson's Baby Milk Cream, 100 g

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Milk Cream contains a unique combine of natural milk extract and Vitamins A & E. With twice nourishment, this product helps replenish moisture to leave skin feeling baby soft. It is a thick white cream which gets smoothly absorbed giving you a non-greasy yet moisturized stop. It includes rich emollients and extra moisturizers assist to...

Price ₹131.36
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Powder

There are not enough products in stock

The Johnsons Baby Powder is a soft and skin friendly powder formulated specially to suit infants fragile skin. This is clinically proven to be secure and tender on your little ones skin. You can utilize this Baby Powder any time; after bathing, nappy alter or before sleeping.

Price ₹110.17
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Vicks BabyRub - Soothing Vapor

There are not enough products in stock

Vicks BabyRub is specially developed to gently moisturize, soothe and relax your baby. It is made with Aloe Vera, Coconut Oil and White Soft Paraffin, known for their moisturizing benefits. It also contains fragrances of Lavender, Rosemary & Eucalyptus, known for their calming and relaxing benefits. A good BabyRub massage can help your babys skin...

Price ₹126.38 Regular price ₹133.04
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Active Baby Large - 18 Diaper Pants

There are not enough products in stock

LARGE- 9 TO 14KG Pampers Active Baby Diapers have been designed to enhance your baby's comfort while they are busy in their daily activities. New Pampers with magic gel can absorb quicker and hence keep the skin dry for up to 10 hours.  So your baby's skin will be dry throughout the night and give him a peaceful, undisturbed golden sleep. It has a lotion...

Price ₹338.44 Regular price ₹356.25
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Active Baby Taped Diapers - Medium (20 Pieces)

There are not enough products in stock

MEDIUM- 6 TO 11KG Pampers Active Baby Diapers have been designed to enhance your baby's comfort while they are busy in their daily activities. New Pampers with magic gel can absorb quicker and hence keep the skin dry for up to 10 hours.  So your baby's skin will be dry throughout the night and give him a peaceful, undisturbed golden sleep. It has a lotion...

Price ₹296.03 Regular price ₹311.61
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Hair Oil, 60 ml

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Hair Oil Enriched with Avocado & Pro-Vitamin B5. It is mild, pure, & gentle. A light non-greasy hair oil enriched with Pro-Vitamin B5 and Avacado (Panthenyl Triacetate) that assists make your babies hair look smooth and healthy.

Price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson & Johnson Baby ToothBrush, 1 pc

There are not enough products in stock

Johnsons Toothbrush is a unique product providing special bristles that are mild on babys delicate gums. It contains a head thats great your babys mouth. It is planned in playful and bright colours to match up to childrens mood and a special thumb groove makes sure the brush won't slip from little hands.

Price ₹27.97
Item is in Stock. You may order.

Brand: Pediasure

Pediasure 2 plus (Chocolate)Health and Nutrition Drink Powder for Kids Growth

There are not enough products in stock

Complete & Balanced Nutrition Supplement - Scientifically Formulated Health Drink For Children With 37 Vital Nutrients Including Carbohydrate, Protein, Fat, Vitamins, Minerals Growth Plus Immunity - Contains Prebiotics & Probiotics, Zinc, Selenium, Copper, Vitamin A, C & E. The unique mix helps support immunity. A healthy immune system means...

Price ₹418.64 Regular price ₹440.68
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Oil with vitamin E, 500 ml

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Oil helps and Softens protect skin from flaking and dryness. Use for baby massage and parent-baby bonding. This mild oil is also simple to spread, so it is perfect for baby massage. Pure mineral oil forms a soft barrier to help stop excess wetness loss.

Price ₹305.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby skincare wipes, 80 pcs

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Fragrance Free Skincare Wipes give our purest care for your babys delicate skin. As mild as pure water, they can be utilized securely all over the body, even around eyes. These wipes are soap and alcohol free ensuring no damage is caused to the babys skin.

Price ₹194.92
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Lotion - Milk & Rice, 200 ml

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Milk Lotion includes a distinctive blend of natural milk extract and Vitamins A & E. It is non-greasy, light and fast absorbing, hence apt for all seasons. It replenishes moisture to leave skin feeling baby soft. It can be used for both girls and boys.

Price ₹148.31
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Active Baby Taped Diapers - Small (46 Pieces)

There are not enough products in stock

SMALL-3 TO 8KG Pampers Active Baby Diapers have been designed to enhance your baby's comfort while they are busy in their daily activities. New Pampers with magic gel can absorb quicker and hence keep the skin dry for up to 10 hours.  So your baby's skin will be dry throughout the night and give him a peaceful, undisturbed golden sleep. It has a lotion...

Price ₹635.31 Regular price ₹668.75
Item is in Stock. You may order.

Brand: DANONE

DANONE Dexolac Infant Formula - Powder, Stage 1, BIB, 400 g

There are not enough products in stock

Dexolac Premium is powdered milk substitute. It is specially designed for the baby’s overall growth & brain development.The Neuronutrients like Omega 3 & 6 Fatty acids (precursors of DHA & ARA), Taurine, Choline, Iron & Iodine help in overall brain development.Dexolac is suitable for babies in the 0 to 24 months age group.

Price ₹257.63
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook