×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


జాన్సన్ బేబీ స్కిన్కేర్ వైప్స్, 80 పిసిలు

Johnsons Baby Fragrance Free Skincare Wipes give our purest care for your babys delicate skin. As mild as pure water, they can be utilized securely all over the body, even around eyes. These wipes are soap and alcohol free ensuring no damage is caused to the babys skin.

Number of Pieces
₹194.92
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: J & J

Johnson's Baby Shampoo

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Shampoo helps wash your little ones mane. It is calm on your babys scalp and rinses speedily. The No More Tears baby shampoo does not aggravate the eyes and it is well-known to be largely hypo-allergenic, as claimed with the label. Further, the hypoallergenic baby shampoo leaves your babys hair look smelling pleasant and shiny.

Price ₹76.27
In stock

Brand: J & J

జాన్సన్ బేబీ ఔషదం

There are not enough products in stock

Johnsons is the 1 choice of hospitals and with the wonderful baby fresh scent, it could just be your best friend to help protect your babys skin from dryness. This baby lotion softens and nourishes, for baby softness. Its Fast-absorbing formula with rich emollients leaves skin feeling soft and smooth. Clinically proven to be gentle and mild...

Price ₹42.37
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Pediasure

PediaSure 2+ Premium Chocolate Nutrition Drink (200 g, Chocolate Flavored)

There are not enough products in stock

Pediasure Premium Chocolate Is A Most Important Moms Care Product And A Complete And Balanced Nutrition Diet For Your Small Choosy Eater. It Is A Strong Blend Of Prebiotics And Probiotics That Make Stronger Your Childs Immunity. It Is A Systematically Planned Formula With 37 Vital Nutrients, Which Gives Complete And Balanced Nutrition For Children 2 Years...

Price ₹241.53 Regular price ₹254.24
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Vicks BabyRub - Soothing Vapor

There are not enough products in stock

Vicks BabyRub is specially developed to gently moisturize, soothe and relax your baby. It is made with Aloe Vera, Coconut Oil and White Soft Paraffin, known for their moisturizing benefits. It also contains fragrances of Lavender, Rosemary & Eucalyptus, known for their calming and relaxing benefits. A good BabyRub massage can help your babys skin...

Price ₹126.38 Regular price ₹133.04
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Soap

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Soap is cleanse your babys face and body with this form-fitting, grippable bar for easy bathing.

Price ₹44.07
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Milk Soap - Mildness, 75 g

There are not enough products in stock

Johnsons baby soap is cleanse your babys face and body with this form-fitting, grippable bar for easy bathing. keep your babys skin feeling healthy and smooth with this soap

Price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: Unicharm

Unicharm Mamypoko Pants - Extra Absorb Diaper, Extra Large Size, 36 pcs

There are not enough products in stock

MamyPoko Pants Extra Absorb is a Pant Style diaper that can be used most comfortably for the baby at night because of the powerful slim core that can absorb up to 12 hours, it prevents leakage till morning. Therefore, your baby can sleep soundly all night and wake up with a big smile in the morning.

Price ₹624.11
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: J & J

Johnson's Baby Lotion

There are not enough products in stock

Johnsons is the 1 choice of hospitals and with the wonderful baby fresh scent, it could just be your best friend to help protect your babys skin from dryness. This baby lotion softens and nourishes, for baby softness. Its Fast-absorbing formula with rich emollients leaves skin feeling soft and smooth. Clinically proven to be gentle and mild...

Price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Premium Care Xtra Large - 24 Diaper Pants

There are not enough products in stock

EXTRA LARGE- 12-17KG New Pampers Premium Pants with cotton-like soft material is best for your baby's delicate skin. Pampers Premium Pants contain lotion with Aloe Vera and 3 Air Channels which helps your baby's skin to breathe. Experience 5-star comfort with unique added features like Wetness Indicator which turns yellow to blue in colour indicating when...

Price ₹592.90 Regular price ₹624.11
Item is in Stock. You may order.

Brand: DANONE

DANONE Dexolac Infant Formula - Powder, Stage 1, BIB, 400 g

There are not enough products in stock

Dexolac Premium is powdered milk substitute. It is specially designed for the baby’s overall growth & brain development.The Neuronutrients like Omega 3 & 6 Fatty acids (precursors of DHA & ARA), Taurine, Choline, Iron & Iodine help in overall brain development.Dexolac is suitable for babies in the 0 to 24 months age group.

Price ₹257.63
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Shampoo

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Shampoo helps wash your little ones mane. It is calm on your babys scalp and rinses speedily. The No More Tears baby shampoo does not aggravate the eyes and it is well-known to be largely hypo-allergenic, as claimed with the label. Further, the hypoallergenic baby shampoo leaves your babys hair look smelling pleasant and shiny.

Price ₹76.27
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Baby Dry - 5 Diapers

There are not enough products in stock

SMALL-NEW BORN UPTO 8KG MEDIUM-6 TO 11KG LARGE-9 TO 14KG Let your baby's skin breathe easy with the airy, soft comfort offered by the Pampers diapers. These tape-styles Pamper diapers are easy to put on your baby and change, which comes as a great help to mothers.  These comfort fitting diapers with stretchable sides are best for your baby's rest and...

Price ₹52.59 Regular price ₹55.36
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Premium Care Large - 20 Diaper Pants

There are not enough products in stock

LARGE - 9 TO 14KG New Pampers Premium Pants with cotton-like soft materials is best for the delicate skin of the baby. Pampers Premium Pants contain lotion with Aloe Vera and 3 Air Channels which helps the skin breathe. Experience 5 Star comfort with unique added features like Wetness Indicator which turns Yellow to Blue indication when you may change and...

Price ₹402.90 Regular price ₹424.11
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson & Johnson Baby ToothBrush, 1 pc

There are not enough products in stock

Johnsons Toothbrush is a unique product providing special bristles that are mild on babys delicate gums. It contains a head thats great your babys mouth. It is planned in playful and bright colours to match up to childrens mood and a special thumb groove makes sure the brush won't slip from little hands.

Price ₹27.97
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook