Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

Ariel Matic Liquid - Top Load, 2 L (ఏరియల్ మ్యాటిక్ లిక్విడ్ - టాప్ లోడ్)

Volume
₹182.20
₹173.09 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Detergent Bar (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Surf excel detergent bar is Indias most premium detergent bar and is developed with a unique patented technology. Surf excel bar combines the power of 4 products - vinegar, blue, bleach and lemon into just 1 product, thereby helping you fight and remove tough stains easily.

Price ₹12.88 Regular price ₹13.56
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Morning Fresh Fabric Conditioner(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Blue) 400 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Powder (రిన్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Presenting new Rin Powder - with the promise of whiter and brighter clothes so that you can dress to progress! As you stride forward on your journey through life, Rin gives you the confidence to shine, all day, every day. With its superior technology, this detergent powder brightens your whites and coloured clothes. Rin detergent powder breathes life back...

Price ₹31.40 Regular price ₹33.05
In stock

Brand: Jyothy laboratories

జెవై ఉజాలా ఇన్‌స్టంట్ డర్ట్ డిసోల్వర్, 1 కిలోలు

There are not enough products in stock

Ujala Detergent Powder is specially formulated to ensure superior cleaning of your clothes with a pleasant fragrance, leaving your clothes fresh and clean. It prevents the fabric from getting rough and dull and helps keep your clothes smooth and bright as new at an affordable cost.Ujala Detergent Powder leaves clothes fresh and clean. It cleans and treats...

Price ₹69.87 Regular price ₹72.03
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Easy Wash Detergent Powder (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఈజీ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel Easy Wash has the power of 10 hands that removes tough stains easily • Its a superfine powder that dissolves easily and removes tough stains fast. • Its superior technology fights various tough stains such oil, ketchup, chocolate, curry stains • For tough stains, pre-soak you garments in Surf excel Easy Wash solution for 30 mins • Hand-wash -...

Price ₹99.83 Regular price ₹105.08
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Wheel Detergent Powder - Green Lemon & Jasmine(వీల్ డిటర్జెంట్ పౌడర్ - గ్రీన్ లెమన్ & జాస్మిన్)

There are not enough products in stock

Powered with the strength of lemons, Wheel Green Lemon & Jasmine Detergent Powder removes the toughest stains from your clothes instantly. The sweet fragrance ensures that you have a great laundry experience.

Price ₹21.74 Regular price ₹22.88
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Perfume Deluxe - Desire Fabric Conditioner, 850 ml(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Comfort Perfume Deluxe Desire 850 ml is an extraordinary blend of floral and fruity notes. Indulge yourself in this sensual fragrance handpicked from the lavish French gardens. With its top notes of white florals and French roses, heart notes of orange blossom and honeysuckle and base note of cedarwood, Comfort Perfume Deluxe Desire brings luxury perfumes...

Price ₹197.25 Regular price ₹207.63
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Anti Bacterial Fabric Conditioner(కంఫర్ట్)

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Green) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹175.51 Regular price ₹184.75
In stock

Brand: Reckitt Benckiser

RB Vanish Oxi Action liquid

There are not enough products in stock

Everyone has a tough time figuring out a way to remove stains from clothing and restoring them back to normal. With Vanish Oxi Action Liquid, you can remove all kinds of stain, from the one that can be clearly seen, to the stains that hide behind the collars. Vanish Oxi Action Gel can be used on both colored and white clothes. Add this liquid every time...

Price ₹48.50 Regular price ₹50.00
In stock

Brand: Jyothy laboratories

JY మిస్టర్ వైట్ డిటర్జెంట్ పౌడర్

There are not enough products in stock

White clothes starts turning grey after a number of washes. Long Lasting Whiteness Concept is the perfect detergent for your white clothes, specially developed to keep them bright white as they were new. New Mr. White enriched with 2x Active Power of Whiteness Boosters maintains the whiteness of clothes for long.

Price ₹31.24 Regular price ₹32.20
In stock

Brand: Jyothy laboratories

JY ఉజాలా క్రిస్ప్ & షైన్ ఆఫ్టర్-వాష్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎన్హాన్సర్ - ఫ్లోరల్ ఫ్యూజన్, 100 gm

There are not enough products in stock

Ujala Crisp and Shine revives your clothes from the harsh effects of detergents and keeps them looking new, year after year. Be it cotton clothes or polyester, white or coloured, look more elegant and confident with Ujala Crisp and Shine. Its unique Poly FX Formula works on each fibre and gives the wonder-effect of smoother and crisper fabric. It makes...

Price ₹23.02 Regular price ₹23.73
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Quick Wash Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ క్విక్ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్‌ను )

There are not enough products in stock

Surf Excel Quick Wash detergent powder, a one-stop solution for all your laundry woes. While learning new skills and having fun, children often come home with a variety of stains on their clothes and more so often on their very important uniforms. While youre happy that they have these new experiences, the stains leave you worried. To fight these...

Price ₹72.46 Regular price ₹76.27
In stock

Follow us on Facebook