×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

HUL Surf Excel Quick Wash Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ క్విక్ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్‌ను )

Surf Excel Quick Wash detergent powder, a one-stop solution for all your laundry woes. While learning new skills and having fun, children often come home with a variety of stains on their clothes and more so often on their very important uniforms. While youre happy that they have these new experiences, the stains leave you worried. To fight these difficult stains you end up putting in a lot extra effort and use additional stain removers such as bleach, lemon etc. Its time you switch to this detergent powder and say goodbye to long laundry drills and juggling with different stain removal products each day. It is one of the premium most detergent powders available in India and has X-Tra Clean particles that combine the power of different stain removing products such as lemon and bleach.

Weight
₹76.27
₹72.46 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Bar(రిన్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Rin Detergent Bar is extremely easy to use. Washing Instructions for Bright Clothes? Soak clothes in a bucket of water? Use Rin Bar directly on dirt areas, one stroke is enough? Use a scrubber to remove tougher dirt Rin Bar is available in convenient pack sizes of Rs. 5, Rs. 10, 250 g and 1000 g (4 packs of 250 g each). Rin Bar is here to help you achieve...

Price ₹13.69 Regular price ₹14.41
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Powder (రిన్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Presenting new Rin Powder - with the promise of whiter and brighter clothes so that you can dress to progress! As you stride forward on your journey through life, Rin gives you the confidence to shine, all day, every day. With its superior technology, this detergent powder brightens your whites and coloured clothes. Rin detergent powder breathes life back...

Price ₹31.40 Regular price ₹33.05
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Easy Wash Detergent Powder (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఈజీ వాష్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel Easy Wash has the power of 10 hands that removes tough stains easily • Its a superfine powder that dissolves easily and removes tough stains fast. • Its superior technology fights various tough stains such oil, ketchup, chocolate, curry stains • For tough stains, pre-soak you garments in Surf excel Easy Wash solution for 30 mins • Hand-wash -...

Price ₹99.83 Regular price ₹105.08
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Matic Top Load Detergent Powder(సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మ్యాటిక్ టాప్ లోడ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్)

There are not enough products in stock

Surf excel matic top load the machine specialist laundry detergent from the Surf excel matic family that gives you 100% Tough Stain Removal in Machines. Surf excel matic top load is specially designed to work in high water level environment (40 liters) of top load washing machines. Its hand rub action power penetrates clothes and removes tough stains in...

Price ₹152.97 Regular price ₹161.02
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Jyothy laboratories

JY Henko Detergent Bar - Stain Care

There are not enough products in stock

Henko Stain Champion Bar is a detergent bar that even eradicates dry, tough stains from laundry. Powered by German technology with Oxygen Power, it is completely removes even deep down hard stains like dried up oil and stubborn dirt on collars and cuffs.

Price ₹24.66 Regular price ₹25.42
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Easy Wash Detergent Powder

There are not enough products in stock

Surf excel Easy Wash has the power of 10 hands that removes tough stains easily • Its a superfine powder that dissolves easily and removes tough stains fast. • Its superior technology fights various tough stains such oil, ketchup, chocolate, curry stains • For tough stains, pre-soak you garments in Surf excel Easy Wash solution for 30 mins • Hand-wash -...

Price ₹99.83 Regular price ₹105.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Perfume Deluxe - Desire Fabric Conditioner, 850 ml

There are not enough products in stock

Comfort Perfume Deluxe Desire 850 ml is an extraordinary blend of floral and fruity notes. Indulge yourself in this sensual fragrance handpicked from the lavish French gardens. With its top notes of white florals and French roses, heart notes of orange blossom and honeysuckle and base note of cedarwood, Comfort Perfume Deluxe Desire brings luxury perfumes...

Price ₹197.25 Regular price ₹207.63
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Ariel Complete Detergent Powder, 1 kg+500 gm free

There are not enough products in stock

Ariel works on a wide variety of fabric including cottons and synthetics (nylons, Polyester, acrythetics) and cotton synthetic blends Dry Clean woolens and Silk, Ariel effectively removes tough stains like curry, Chocolate, Ink & Milk tea.

Price ₹225.42 Regular price ₹237.29
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Tide Detergent Bar Soap

There are not enough products in stock

The New Tide detergent bar gives outstanding cleaning to your garments. It works on tough areas like collars and cuffs to give an impeccable clean to your garments. Tide’s Detergent soap is a specially created formulation without any phosphates. Giving the right amount of foaming to clean away the dirt and stains, Tide’s Detergent bar can make sure...

Price ₹4.83 Regular price ₹5.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Ariel Matic Liquid - Front Load

There are not enough products in stock

New Ariel Matic liquid detergent gives tough stain removal in just 1 wash, as well as prevent your coloured clothes from fading. As a liquid detergent, it dissolves easily in water. With Ariel's superior technology, it is hard on stains but soft in colours. giving your coloured clothes the perfect wash solution. Especially formulated for fully automatic...

Price ₹189.19 Regular price ₹199.15
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Detergent Bar

There are not enough products in stock

Surf excel detergent bar is Indias most premium detergent bar and is developed with a unique patented technology. Surf excel bar combines the power of 4 products - vinegar, blue, bleach and lemon into just 1 product, thereby helping you fight and remove tough stains easily.

Price ₹12.88 Regular price ₹13.56
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Matic Top Load Detergent Powder

There are not enough products in stock

Surf excel matic top load the machine specialist laundry detergent from the Surf excel matic family that gives you 100% Tough Stain Removal in Machines. Surf excel matic top load is specially designed to work in high water level environment (40 liters) of top load washing machines. Its hand rub action power penetrates clothes and removes tough stains in...

Price ₹152.97 Regular price ₹161.02
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Lily Fresh Fabric Conditioner

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day? A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner Morning Fresh (Blue) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone can not deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of Comfort...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Ujala Instant Dirt Dissolver, 1 kg

There are not enough products in stock

Ujala Detergent Powder is specially formulated to ensure superior cleaning of your clothes with a pleasant fragrance, leaving your clothes fresh and clean. It prevents the fabric from getting rough and dull and helps keep your clothes smooth and bright as new at an affordable cost.Ujala Detergent Powder leaves clothes fresh and clean. It cleans and treats...

Price ₹69.87 Regular price ₹72.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Ujala Crisp & Shine After-Wash Fabric Enhancer - Gold Collection, Intense, 200 g

There are not enough products in stock

Ujala Crisp and Shine revives your clothes from the harsh effects of detergents and keeps them looking new, year after year. Be it cotton clothes or polyester, white or coloured, look more elegant and confident with Ujala Crisp and Shine. Its unique Poly FX Formula works on each fibre and gives the wonder-effect of smoother and crisper fabric. It makes...

Price ₹47.68 Regular price ₹49.15
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Anti Bacterial Fabric Conditioner

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Green) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹175.51 Regular price ₹184.75
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook