×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -3%

JY హెంకో డిటర్జెంట్ బార్ - స్టెయిన్ కేర్

Henko Stain Champion Bar is a detergent bar that even eradicates dry, tough stains from laundry. Powered by German technology with Oxygen Power, it is completely removes even deep down hard stains like dried up oil and stubborn dirt on collars and cuffs.

Weight
₹25.42
₹24.66 Save 3%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Bar(రిన్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Rin Detergent Bar is extremely easy to use. Washing Instructions for Bright Clothes? Soak clothes in a bucket of water? Use Rin Bar directly on dirt areas, one stroke is enough? Use a scrubber to remove tougher dirt Rin Bar is available in convenient pack sizes of Rs. 5, Rs. 10, 250 g and 1000 g (4 packs of 250 g each). Rin Bar is here to help you achieve...

Price ₹13.69 Regular price ₹14.41
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Detergent Bar (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Surf excel detergent bar is Indias most premium detergent bar and is developed with a unique patented technology. Surf excel bar combines the power of 4 products - vinegar, blue, bleach and lemon into just 1 product, thereby helping you fight and remove tough stains easily.

Price ₹12.88 Regular price ₹13.56
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Lily Fresh Fabric Conditioner

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day? A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner Morning Fresh (Blue) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone can not deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of Comfort...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Tide Detergent Bar Soap

There are not enough products in stock

The New Tide detergent bar gives outstanding cleaning to your garments. It works on tough areas like collars and cuffs to give an impeccable clean to your garments. Tide’s Detergent soap is a specially created formulation without any phosphates. Giving the right amount of foaming to clean away the dirt and stains, Tide’s Detergent bar can make sure...

Price ₹4.83 Regular price ₹5.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB Vanish Oxi Action Powder 100g

There are not enough products in stock

Don’t be so harsh on yourself next time you accidentally drop ketchup on your colored or white clothes. With Vanish, you can get rid of the toughest of stains with utmost ease. The Oxi Powerlift technology gives better stain removal in the 1st wash, thus reducing your stress and expenses.

Price ₹48.50 Regular price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Tide Plus Detergent Washing Powder - Extra Power Jasmine & Rose, free 145gms Tide Bar Rs. 10/-

There are not enough products in stock

New Tide + with Extra Power detergent, now with the added Power of Bar, has been developed to bring you brilliant whiteness on your clothes. It removes dirt even from washed clothes to give you even better cleaning. The enzyme formula in the washing powder helps in washing away the toughest stains on the clothes, thus making them look bright and fresh....

Price ₹85.34 Regular price ₹89.83
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Perfume Deluxe - Royale Fabric Conditioner, 850 ml

There are not enough products in stock

Comfort Perfume Deluxe Royale 850 ml is an extraordinary blend of floral and oriental notes. Charm everyone around you with this fine French Fragrance. With its top notes of rose and citrus, heart note of lush florals and base notes of velvety vanilla and warm woods, Comfort Perfume Deluxe Royale is a perfect embodiment of Elegance and Royalty. Each of...

Price ₹197.25 Regular price ₹207.63
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Fabric Conditioner - For Baby, Pure

There are not enough products in stock

Do you know that your babys skin is 30% thinner than yours? Hence, everything which touches your babys delicate skin should be soft, especially its clothes. Presenting New Comfort, Pure After Wash Fabric Conditioner, which provides unbeatable softness for your babys clothes! Its dermatologically tested formula is specially designed to be safe and soft on...

Price ₹196.44 Regular price ₹206.78
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Bar

There are not enough products in stock

Rin Detergent Bar is extremely easy to use. Washing Instructions for Bright Clothes? Soak clothes in a bucket of water? Use Rin Bar directly on dirt areas, one stroke is enough? Use a scrubber to remove tougher dirt Rin Bar is available in convenient pack sizes of Rs. 5, Rs. 10, 250 g and 1000 g (4 packs of 250 g each). Rin Bar is here to help you achieve...

Price ₹13.69 Regular price ₹14.41
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB Vanish Oxi Action liquid

There are not enough products in stock

Everyone has a tough time figuring out a way to remove stains from clothing and restoring them back to normal. With Vanish Oxi Action Liquid, you can remove all kinds of stain, from the one that can be clearly seen, to the stains that hide behind the collars. Vanish Oxi Action Gel can be used on both colored and white clothes. Add this liquid every time...

Price ₹48.50 Regular price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Ariel Detergent Washing Powder - Matic, Front Load

There are not enough products in stock

New and Improved Ariel Matic eliminates tough stains in just 1 wash and is especially designed to be used in front loading machines. It offers brilliant stain removal for full loads and also provides deep down cleaning and long-lasting freshness. Formulated specifically for fully automatic washing machines, it generates the right amount of foam in...

Price ₹104.66 Regular price ₹110.17
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: P&G

P&G Ariel Matic Liquid - Front Load

There are not enough products in stock

New Ariel Matic liquid detergent gives tough stain removal in just 1 wash, as well as prevent your coloured clothes from fading. As a liquid detergent, it dissolves easily in water. With Ariel's superior technology, it is hard on stains but soft in colours. giving your coloured clothes the perfect wash solution. Especially formulated for fully automatic...

Price ₹189.19 Regular price ₹199.15
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Ujala Instant Dirt Dissolver, 1 kg

There are not enough products in stock

Ujala Detergent Powder is specially formulated to ensure superior cleaning of your clothes with a pleasant fragrance, leaving your clothes fresh and clean. It prevents the fabric from getting rough and dull and helps keep your clothes smooth and bright as new at an affordable cost.Ujala Detergent Powder leaves clothes fresh and clean. It cleans and treats...

Price ₹69.87 Regular price ₹72.03
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook