Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner

  • -5%

పి అండ్ జి టైడ్ డిటర్జెంట్ బార్ సోప్

Weight
₹5.08
₹4.83 Save 5%
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Bar(రిన్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Rin Detergent Bar is extremely easy to use. Washing Instructions for Bright Clothes? Soak clothes in a bucket of water? Use Rin Bar directly on dirt areas, one stroke is enough? Use a scrubber to remove tougher dirt Rin Bar is available in convenient pack sizes of Rs. 5, Rs. 10, 250 g and 1000 g (4 packs of 250 g each). Rin Bar is here to help you achieve...

Price ₹13.69 Regular price ₹14.41
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Detergent Bar (సర్ఫ్ ఎక్సెల్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Surf excel detergent bar is Indias most premium detergent bar and is developed with a unique patented technology. Surf excel bar combines the power of 4 products - vinegar, blue, bleach and lemon into just 1 product, thereby helping you fight and remove tough stains easily.

Price ₹12.88 Regular price ₹13.56
In stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Wheel Green Detergent Bar, 260 g (వీల్ గ్రీన్ డిటర్జెంట్ బార్)

There are not enough products in stock

Active Wheel Detergent bar brings a smile on the faces of millions of women across the country giving them a wonderful wash experience. It makes the dresses look so new and fresh that it makes everyone wonder if your clothes are old or new.

Price ₹8.05 Regular price ₹8.47
In stock
16 other products in the same category:

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Rin Detergent Bar

There are not enough products in stock

Rin Detergent Bar is extremely easy to use. Washing Instructions for Bright Clothes? Soak clothes in a bucket of water? Use Rin Bar directly on dirt areas, one stroke is enough? Use a scrubber to remove tougher dirt Rin Bar is available in convenient pack sizes of Rs. 5, Rs. 10, 250 g and 1000 g (4 packs of 250 g each). Rin Bar is here to help you achieve...

Price ₹13.69 Regular price ₹14.41
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Ujala Instant Dirt Dissolver, 1 kg

There are not enough products in stock

Ujala Detergent Powder is specially formulated to ensure superior cleaning of your clothes with a pleasant fragrance, leaving your clothes fresh and clean. It prevents the fabric from getting rough and dull and helps keep your clothes smooth and bright as new at an affordable cost.Ujala Detergent Powder leaves clothes fresh and clean. It cleans and treats...

Price ₹69.87 Regular price ₹72.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Quick Wash Detergent Powder

There are not enough products in stock

Surf Excel Quick Wash detergent powder, a one-stop solution for all your laundry woes. While learning new skills and having fun, children often come home with a variety of stains on their clothes and more so often on their very important uniforms. While youre happy that they have these new experiences, the stains leave you worried. To fight these...

Price ₹72.46 Regular price ₹76.27
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Perfume Deluxe - Desire Fabric Conditioner, 850 ml

There are not enough products in stock

Comfort Perfume Deluxe Desire 850 ml is an extraordinary blend of floral and fruity notes. Indulge yourself in this sensual fragrance handpicked from the lavish French gardens. With its top notes of white florals and French roses, heart notes of orange blossom and honeysuckle and base note of cedarwood, Comfort Perfume Deluxe Desire brings luxury perfumes...

Price ₹197.25 Regular price ₹207.63
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Ariel Complete Detergent Powder, 1 kg+500 gm free

There are not enough products in stock

Ariel works on a wide variety of fabric including cottons and synthetics (nylons, Polyester, acrythetics) and cotton synthetic blends Dry Clean woolens and Silk, Ariel effectively removes tough stains like curry, Chocolate, Ink & Milk tea.

Price ₹225.42 Regular price ₹237.29
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Surf Excel Easy Wash Detergent Powder

There are not enough products in stock

Surf excel Easy Wash has the power of 10 hands that removes tough stains easily • Its a superfine powder that dissolves easily and removes tough stains fast. • Its superior technology fights various tough stains such oil, ketchup, chocolate, curry stains • For tough stains, pre-soak you garments in Surf excel Easy Wash solution for 30 mins • Hand-wash -...

Price ₹99.83 Regular price ₹105.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Ariel Detergent Washing Powder - Matic, Front Load

There are not enough products in stock

New and Improved Ariel Matic eliminates tough stains in just 1 wash and is especially designed to be used in front loading machines. It offers brilliant stain removal for full loads and also provides deep down cleaning and long-lasting freshness. Formulated specifically for fully automatic washing machines, it generates the right amount of foam in...

Price ₹104.66 Regular price ₹110.17
Item is Currently Out-of-Stock

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Morning Fresh Fabric Conditioner

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day. A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner 99% Antibacterial Action (Blue) 400 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone cant deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort Fabric Conditioner - After Wash, 2 L

There are not enough products in stock

Comfort is an after wash fabric conditioner. Only detergent is not enough, comfort is a small step after a wash that coats each cloth fibre with a protective layer and prevents the damage caused by repeated washing. It gives a new-like shine to the clothes, comfort nourishes and untangles cloth fibers, damaged by washing, and gives clothes an unbelievable...

Price ₹334.11 Regular price ₹351.69
Item is in Stock. You may order.

Brand: Reckitt Benckiser

RB Vanish Oxi Action liquid

There are not enough products in stock

Everyone has a tough time figuring out a way to remove stains from clothing and restoring them back to normal. With Vanish Oxi Action Liquid, you can remove all kinds of stain, from the one that can be clearly seen, to the stains that hide behind the collars. Vanish Oxi Action Gel can be used on both colored and white clothes. Add this liquid every time...

Price ₹48.50 Regular price ₹50.00
Item is in Stock. You may order.

Brand: Hindustan unilever limited

HUL Comfort After Wash Lily Fresh Fabric Conditioner

There are not enough products in stock

Want your clothes to shine like new every day? A small step of Comfort After Wash Fabric Conditioner Morning Fresh (Blue) 860 ml gives your clothes unbeatable shine, that detergent alone can not deliver. Even if you use the best detergents, repeated washing can tangle cloth fibres, making them rough, dull & lifeless. Taking a small step of Comfort...

Price ₹45.08 Regular price ₹47.46
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Ariel Matic Liquid - Front Load

There are not enough products in stock

New Ariel Matic liquid detergent gives tough stain removal in just 1 wash, as well as prevent your coloured clothes from fading. As a liquid detergent, it dissolves easily in water. With Ariel's superior technology, it is hard on stains but soft in colours. giving your coloured clothes the perfect wash solution. Especially formulated for fully automatic...

Price ₹189.19 Regular price ₹199.15
Item is in Stock. You may order.

Brand: Jyothy laboratories

JY Henko Detergent Powder - Stain Care, 1 kg Pouch

There are not enough products in stock

Stain removal and laundry are activities that require the best of ingredients to come forth and relieve your clothes of the dirt and grime that come with everyday living. Henkos Stain Champion Detergent Powder is one that helps in this activity thanks to its high quality ingredients.

Price ₹98.64 Regular price ₹101.69
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook