Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹23.00
In stock

Vg నిమ్మకాయ 3 pieces

There are not enough products in stock

lemon juice is squeezed and added to many dishes like lemon rice, lemon tea and beverages like lemonades. The lemon peel is also edible and highly nutritious.Lemon promotes hydration and keeps the skin healthy. They help ease digestion, prevents kidney stones and freshens breath. Lemons are a very good source of Vitamin C.Lemon mixed with honey and water...

Price ₹10.00
In stock

Vgl కొత్తిమీర ఆకులు 1 కట్ట

There are not enough products in stock

Coriander leaves are green, fragile with a decorative appearance. They contain minimal aroma and have a spicy sweet taste. Now do not bother wasting time cutting off the roots as we value your money and time and provide you the freshest leafy edible parts . Used in curries, pickles, chutneys and for garnishing soups, rice, etc. Sprinkle the leaves over...

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


జాన్సన్ బేబీ నో మోర్ టియర్స్ షాంపూ బేబీ బాయ్స్ & బేబీ గర్ల్స్

₹305.08
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: J & J

Johnson's Baby Shampoo

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Shampoo helps wash your little ones mane. It is calm on your babys scalp and rinses speedily. The No More Tears baby shampoo does not aggravate the eyes and it is well-known to be largely hypo-allergenic, as claimed with the label. Further, the hypoallergenic baby shampoo leaves your babys hair look smelling pleasant and shiny.

Price ₹76.27
In stock

Brand: J & J

జాన్సన్ బేబీ ఔషదం

There are not enough products in stock

Johnsons is the 1 choice of hospitals and with the wonderful baby fresh scent, it could just be your best friend to help protect your babys skin from dryness. This baby lotion softens and nourishes, for baby softness. Its Fast-absorbing formula with rich emollients leaves skin feeling soft and smooth. Clinically proven to be gentle and mild...

Price ₹42.37
In stock

Brand: J & J

జాన్సన్ బేబీ పౌడర్

There are not enough products in stock

The Johnsons Baby Powder is a soft and skin friendly powder formulated specially to suit infants fragile skin. This is clinically proven to be secure and tender on your little ones skin. You can utilize this Baby Powder any time; after bathing, nappy alter or before sleeping.

Price ₹110.17
In stock
16 other products in the same category:

Brand: P&G

P&G Pampers Premium Care Medium - 54 Diaper Pants

There are not enough products in stock

MEDIUM; 7 TO 12KG New Pampers Premium Pants with cotton-like soft materials is best for your babys delicate skin. Pampers Premium Pants contain lotion with Aloe Vera and 3 Air Channels which helps your babys skin breathe. Experience 5 Star comfort with unique added features like Wetness Indicator which turns Yellow to Blue indication when you may change...

Price ₹889.78 Regular price ₹936.61
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Active Baby Taped Diapers - Small (46 Pieces)

There are not enough products in stock

SMALL-3 TO 8KG Pampers Active Baby Diapers have been designed to enhance your baby's comfort while they are busy in their daily activities. New Pampers with magic gel can absorb quicker and hence keep the skin dry for up to 10 hours.  So your baby's skin will be dry throughout the night and give him a peaceful, undisturbed golden sleep. It has a lotion...

Price ₹635.31 Regular price ₹668.75
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Premium Care New Baby Xtra Small - 24 Diapers

There are not enough products in stock

XTRA SMALL- UPTO 5KG These premium care pants are cotton-like soft and have revolutionary S curve which protects your baby's delicate skin from rash and redness. Compared to ordinary Pants, these Pants have unique features like all-around softness, breathable materials for best skin comfort, wetness indicator to tell you when to change, disposal...

Price ₹253.62 Regular price ₹266.96
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Baby Soap - Blossoms, 75 g

There are not enough products in stock

Johnsons baby soap is cleanse your babys face and body with this form-fitting, grippable bar for easy bathing. keep your babys skin feeling healthy and smooth with this soap

Price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: Pediasure

Pediasure 2+ Kesar Badam Health Drink (200 g)

There are not enough products in stock

Pediasure is the number 1 paediatrician prescribed brand, scientifically shown to support healthy growth and development Pediasure contains immunonutrients like vitamin C,E, zinc, selenium, copper to help support immunity

Price ₹249.58 Regular price ₹262.71
Item is in Stock. You may order.

Brand: P&G

P&G Pampers Active Baby Extra Large - 56 Diaper Pants

There are not enough products in stock

EXTRA LARGE- 12+KG Pampers Active Baby Diapers have been designed to enhance your baby's comfort while they are busy in their daily activities. New Pampers with magic gel can absorb quicker and hence keep the skin dry for up to 10 hours.  So your baby's skin will be dry throughout the night and give him a peaceful, undisturbed golden sleep. It has a...

Price ₹1,271.47 Regular price ₹1,338.39
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's Top-To-Toe Wash

There are not enough products in stock

Johnsons baby top -to -toe wash is a new convenient way to softly clean babys skin and hair. it is "no more tears" formulated so its even mild to your babys eyes. this soap-free baby clean is dermatologist tested and verified hypoallergenic even to the most sensitive babys skin. it departs your baby smelling fresh and dirt free after every wash.

Price ₹42.37
Item is in Stock. You may order.

Brand: Dabur

Dabur Lal Tail, 500 ml

There are not enough products in stock

Dabur Lal Tail is an Ayurvedic baby massage oil made using the time-tested Ayurvedic ingredients that have many proven benefits for the Baby. Its massage helps in strengthening baby's bones and muscles and is proven safe and effective for overall physical growth of babies.

Price ₹295.93 Regular price ₹305.08
Item is in Stock. You may order.

Brand: J & J

Johnson's baby Nappy Pads - 10 Pads

There are not enough products in stock

Keeping in mind the comfort and safety of the baby, as also the ease of their mothers, our baby diapers come with- - A unique absorbency system that draws moisture into the diaper and locks it with a special adhesive, preventing the pad...

Price ₹72.03
Item is in Stock. You may order.

Brand: Pediasure

Pediasure 2 plus (Chocolate)Health and Nutrition Drink Powder for Kids Growth

There are not enough products in stock

Complete & Balanced Nutrition Supplement - Scientifically Formulated Health Drink For Children With 37 Vital Nutrients Including Carbohydrate, Protein, Fat, Vitamins, Minerals Growth Plus Immunity - Contains Prebiotics & Probiotics, Zinc, Selenium, Copper, Vitamin A, C & E. The unique mix helps support immunity. A healthy immune system means...

Price ₹418.64 Regular price ₹440.68
Item is in Stock. You may order.

Follow us on Facebook