×

Vg టమోటా

There are not enough products in stock

The tamato is the edible,often  red,berry of the plant Solanum lycopersicum,commonly known as a tamato plant.Consuming tamatoes regularly helps decrease the levels of cholesterol.

Price ₹16.00
In stock

Vg Drumsticks (మునగకాయ)-1 piece

There are not enough products in stock

Drumsticks have long, dark green bumpy pods running along the length and fleshy pulp inside the pod encasing each seed. These pods have a faint bitter taste combined with slight sweetness. Drumsticks are rich in antioxidants that reduce the risk of heart diseases and type 2 diabetes. They are also a rich source of vitamin B, C and Iron that reduces...

Price ₹15.00
In stock

Vg బంగాళాదుంప

There are not enough products in stock

A potato is a root vegetable, the Solanum tuberosum. It is a small plant with large leaves. The part of the potato that people eat is a tuber that grows under the ground. A potato contains a lot of starch and other carbohydrates.

Price ₹20.00
In stock
All best sellers
  • Banner


జాన్సన్ బిడ్డ హెయిర్ ఆయిల్

Volume
₹63.56
Quantity

Check Availability

  • భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము భద్రతా విధానం - మీ వినియోగదారు డేటా ఏదీ మా సంస్థ లోపల లేదా వెలుపల ఎవరితోనూ భాగస్వామ్యం చేయబడదని మేము నిర్ధారించుకుంటాము. అలాగే, మీ కార్డు లేదా చెల్లింపు వివరాలు ఏవీ మా ద్వారా సేవ్ చేయబడవు. మాకు చేసిన మీ చెల్లింపుల పూర్తి భద్రతకు మేము హామీ ఇస్తున్నాము
  • డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము. డెలివరీ విధానం - అన్ని ఆర్డర్లు మరుసటి రోజు పంపిణీ చేయబడతాయి. డెలివరీ కోసం ఒక నిర్దిష్ట సమయ స్లాట్ పొందడం కోసం మేము మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.
  • రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము. రిటర్న్ పాలసీ - ఒకసారి అమ్మిన వస్తువులను అమ్మిన ఉత్పత్తుల స్వభావం కారణంగా తిరిగి తీసుకోలేము.
Product Details
You might also like

Brand: J & J

Johnson's Baby Hair Oil, 60 ml

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Hair Oil Enriched with Avocado & Pro-Vitamin B5. It is mild, pure, & gentle. A light non-greasy hair oil enriched with Pro-Vitamin B5 and Avacado (Panthenyl Triacetate) that assists make your babies hair look smooth and healthy.

Price ₹42.37
In stock

Brand: J & J

జాన్సన్ యొక్క టాప్-టు-కాలి వాష్

There are not enough products in stock

Johnsons baby top -to -toe wash is a new convenient way to softly clean babys skin and hair. it is "no more tears" formulated so its even mild to your babys eyes. this soap-free baby clean is dermatologist tested and verified hypoallergenic even to the most sensitive babys skin. it departs your baby smelling fresh and dirt free after every wash.

Price ₹42.37
In stock

Brand: J & J

జాన్సన్ బేబీ మిల్క్ క్రీమ్, 100 గ్రా

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Milk Cream contains a unique combine of natural milk extract and Vitamins A & E. With twice nourishment, this product helps replenish moisture to leave skin feeling baby soft. It is a thick white cream which gets smoothly absorbed giving you a non-greasy yet moisturized stop. It includes rich emollients and extra moisturizers assist to...

Price ₹131.36
In stock
16 other products in the same category:

Brand: J & J

Johnson's Top-To-Toe Wash

There are not enough products in stock

Johnsons baby top -to -toe wash is a new convenient way to softly clean babys skin and hair. it is "no more tears" formulated so its even mild to your babys eyes. this soap-free baby clean is dermatologist tested and verified hypoallergenic even to the most sensitive babys skin. it departs your baby smelling fresh and dirt free after every wash.

Price ₹42.37
In stock

Brand: DANONE

डैनोन डेक्सोलैक शिशु फॉर्मूला - पाउडर, स्टेज 2, बीआईबी, 400 ग्राम

There are not enough products in stock

Dexolac Premium is powdered milk substitute. It is specially designed for the baby’s overall growth & brain development.The Neuronutrients like Omega 3 & 6 Fatty acids (precursors of DHA & ARA), Taurine, Choline, Iron & Iodine help in overall brain development.Dexolac is suitable for babies in the 0 to 24 months age group.

Price ₹257.63
In stock

Brand: J & J

जॉनसन का बेबी लोशन

There are not enough products in stock

Johnsons is the 1 choice of hospitals and with the wonderful baby fresh scent, it could just be your best friend to help protect your babys skin from dryness. This baby lotion softens and nourishes, for baby softness. Its Fast-absorbing formula with rich emollients leaves skin feeling soft and smooth. Clinically proven to be gentle and mild...

Price ₹42.37
In stock

Brand: J & J

जॉनसन का बेबी पाउडर

There are not enough products in stock

The Johnsons Baby Powder is a soft and skin friendly powder formulated specially to suit infants fragile skin. This is clinically proven to be secure and tender on your little ones skin. You can utilize this Baby Powder any time; after bathing, nappy alter or before sleeping.

Price ₹110.17
In stock

Brand: Dabur

Dabur Lal Tail-500 ml (डाबर लाल पूंछ)

There are not enough products in stock

Dabur Lal Tail is an Ayurvedic baby massage oil made using the time-tested Ayurvedic ingredients that have many proven benefits for the Baby. Its massage helps in strengthening baby's bones and muscles and is proven safe and effective for overall physical growth of babies.

Price ₹295.93 Regular price ₹305.08
In stock

Brand: J & J

जॉनसन की बेबी मिल्क क्रीम, 100 ग्राम

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Milk Cream contains a unique combine of natural milk extract and Vitamins A & E. With twice nourishment, this product helps replenish moisture to leave skin feeling baby soft. It is a thick white cream which gets smoothly absorbed giving you a non-greasy yet moisturized stop. It includes rich emollients and extra moisturizers assist to...

Price ₹131.36
In stock

Brand: J & J

Johnson's Baby Hair Oil, 60 ml

There are not enough products in stock

Johnsons Baby Hair Oil Enriched with Avocado & Pro-Vitamin B5. It is mild, pure, & gentle. A light non-greasy hair oil enriched with Pro-Vitamin B5 and Avacado (Panthenyl Triacetate) that assists make your babies hair look smooth and healthy.

Price ₹42.37
In stock

Brand: DANONE

डैनोन डेक्सोलैक शिशु फॉर्मूला - पाउडर, स्टेज 1, बीआईबी, 400 ग्राम

There are not enough products in stock

Dexolac Premium is powdered milk substitute. It is specially designed for the baby’s overall growth & brain development.The Neuronutrients like Omega 3 & 6 Fatty acids (precursors of DHA & ARA), Taurine, Choline, Iron & Iodine help in overall brain development.Dexolac is suitable for babies in the 0 to 24 months age group.

Price ₹257.63
In stock

Brand: P&G

पी एंड जी विक्स बेबीरुब - सुखदायक वाष्प

There are not enough products in stock

Vicks BabyRub is specially developed to gently moisturize, soothe and relax your baby. It is made with Aloe Vera, Coconut Oil and White Soft Paraffin, known for their moisturizing benefits. It also contains fragrances of Lavender, Rosemary & Eucalyptus, known for their calming and relaxing benefits. A good BabyRub massage can help your babys skin...

Price ₹126.38 Regular price ₹133.04
In stock

Follow us on Facebook